Bæredygtighed - Naturligvis

På Kold er det en selvfølge at arbejde med bæredygtighed, ikke bare som et teoretisk eller fagligt perspektiv i undervisningen – men som en måde at se, forstå og forandre verden omkring os på, i samspil med naturens elementer og processer. Naturligvis, fordi det altid har været hensigten på Kold.

Vi udvikler sanser

Faglighed på Kold handler om at udvikle sanserne. Mens vi uddanner os, opdager vi, at vi pludselig ser, dufter, mærker, smager og forstår på helt nye måder. Samtidig udvikler vi en helt ny sans: nemlig sansen for den verden, vores faglighed skal indgå i, og den rolle vi spiller i et større perspektiv.

Alt er forbundet

På Kold er det helt naturligt, at vores uddannelser forsyner hinanden med viden og produkter, og bidrager til hinandens formål og mening. På den måde lærer eleverne at respektere hinandens håndværk og de processer, der ligger bag – helt fra spiren i jorden til den færdige servering på bordet.

Vi tager ansvar

Vi repræsenterer nogle af de brancher med det største bæredygtighedspotentiale. Derfor vil vi være med til at gøre en forskel og tage vores del af ansvaret for en fælles fremtid. Det er vigtigt, da vi spiller en væsentlig rolle i at danne og uddanne fremtidens klimakæmpere.

Værdien af lokale råvarer

Kokkeeleverne kommer helt tæt på naturen, når bestanden på Kolds hjortefarm skal reguleres. Det er en super god lejlighed til at blive klogere på værdien af lokale råvarer – og forstå sammenhængen mellem dyrevelfærd og kvaliteten af kødet på skærebrættet.

Respekt for råvarerne:

“Vi viser dyret respekt, så vi sætter det i centrum i køkkenet. Vi kæler for kødet og sørger for at alt tilbehør understøtter smagen, så det tilsammen går op i en højere enhed.”

Bæredygtigt mindset

På Kold underviser vi i bæredygtighed, men vi skal også huske at forholde os til vores egne produktionsmæssige forhold på skolen. Derfor forsøger vi konstant at undersøge, hvordan vi minimerer ressourcespild og miljøbelastning, som vores forskellige afdelinger medfører.

Tanja, Lærer
Klaus, lærer
Michael, leder

På gartneruddannelsen har vi en pesticidfri drift. I de sidste 3 år har vi kun brugt midler, der er godkendt til økologisk produktion. I øvrigt genanvender vi al vores vandingsvand, og faktisk er 85 % af det vand, vi trækker ind, regnvand. Og det tal arbejder vi for at få op på 100%.

Tanja Marie Jokumsen

Lærer på gartneruddannelsen

Skolens køkkener bruger produkter fra jordbrugsafdelingen i det omfang, det er praktisk muligt. Grøntsager, frugt, æg og kød fra kvæg, får og grise. På den måde skærer vi nogle mellemled fra i vejen til køkkenbordet, hvilket reducerer fx brændstof, lagerplads og emballage. Og vi er i øvrigt forsikret om, at forholdene omkring råvarerne er i orden.

Klaus Møller Ingvartsen

Lærer på landmandsuddannelsen

I køkkenet benytter vi en grøn affaldsløsning fra BioTrans Nordic. Her er afhentning af madaffald reduceret til kun 2-3 gange om året, hvor det transporteres til nærmeste biogaslæg for at blive omdannet til grøn energi. Det sparer miljøet for ca. 8000 kørte km årligt i forhold til Kolds tidligere løsning, hvor affaldet blev hentet oftere og fragtet over 70 km fra Odense til Seest.

Michael Edsen-Johansen

Leder for Mad & Oplevelser

Bæredygtighed i hverdagen

Det skal være tydeligt for eleverne, at Kold tager bæredygtighed alvorligt. Derfor skal de opleve det med egne øjne og hænder i hverdagen gennem projekter og handlinger i undervisningen.

Grise, får, køer og heste får grovfoder, som vi producerer på skolen. Foderet består af konserveret græs eller korn fra egne marker.

Ost og smør fra træningsmejeriet bliver anvendt i kantinen.

Genbrugsguld til Kold. I bæredygtighedens navn har vi overtaget 22 bløde sæder fra Biograf Palads i København, som nu eleverne på Kold Kollegiet har glæde af.

Vi anvender egne frilandsgrise fra jordbrugsafdelingen i vores køkken.

På Teknisk Gymnasium arbejder de med innovative projekter inden for bæredygtighed. Fx udvikling af fremtidens bæredygtige mad. Bon appetit!

Elevernes bagerbutik er bygget i genbrugsmaterialer fra skolen.