Krav til hvis du vil bo på Kold Kollegiet

Der er en af flere krav, du skal opfylde, hvis du vil bo på Kold Kollegiet. Kollegiet rummer omkring 200 elever ved fuld kapacitet. Og der er ofte rift om pladserne.

Her kan du blive klogere på, hvem der kan bo på kollegiet, hvordan du bliver placeret på et værelse og hvem, der kan bo på enkeltværelse.

tjekj ind

Hvem kan bo på kollegiet?

  • Alle EUD-elever, der har minimum 5 kvarters rejse med offentlig transport, er berettiget til at bo på kollegiet.
  • Elever, der er optaget på Kold Tekniske Gymnasium.
  • Kursister, der deltager i udbudte kurser på Kold.
  • Ved ledig kapacitet er der mulighed for udlejning til dagskursister ved henvendelse til Kold Elevadministration Marianne Broe på denne mail.
værelse

Sådan placeres du på et værelse

Som udgangspunkt bliver alle kostelever indlogeret på dobbeltværelser med en jævnaldrende af samme køn og fra samme hold.

I tilfælde af et ulige antal elever på et hold eller meget varierende aldre vil det i visse tilfælde kun være muligt for os at lave en booking ud fra to af de tre parametre.

Elever af modsat køn vil dog aldrig blive indlogeret på det samme dobbeltværelse, medmindre dette specifikt anmodes af begge parter.

enkeltværelse

enkeltværelse

Enkeltværelse

Som alm. EUD-elev er det desværre ikke muligt at bestille et enkeltværelse.

Såfremt du har lægelig dokumentation for, at opholdet skal være på enkeltværelse, bedes du kontakte os på kollegiet@koldcollege.dk med en beskrivelse af behovet samt vedhæftet dokumentation herfor.

Oplever vi, at henvendelser med lægeerklæringer overstiger kapaciteten af enkeltværelser, vil enkeltværelserne blive tildelt efter en vurdering af, hvor behovet er størst.

Lægelig dokumentation kan dermed ikke altid give garanti for et enkeltværelse.

Såfremt vi har enkeltværelser i overskud, vil disse blive tildelt de ældste på holdene.