Hvornår åbner kollegiet søndag?

Er du indkvarteret på Kollegiet og har en nøgle, åbner dørene søndag kl. 18:00.

Indkvartering skal ske mellem kl. 19-21, hvor der vil være personale til stede. Der kvitteres for nøgle og for kendskab og accept af levereglerne på Kollegiet ved afhentning af nøglechip ved Kollegiets reception.

Indkvartering på Kollegiet på hverdage sker som udgangspunkt i tidsrummet 08:00 – 10:00.

Hvornår skal jeg afrejse?

Alle beboere/gæster afrejser INDEN undervisnings/kursusstart i tidsrummet mellem 07:00 – 08:00 efter et på dagen nærmere oplyst tidspunkt.

For EUD- elever er det muligt at tilkøbe ekstern rengøring; ellers skal værelset afrejses rengjort efter plan udleveret under opholdet.

Hvad skal jeg medbringe, når jeg skal bo på kollegiet?

Som EUD-elev skal du medbringe dyne og pude samt linned. Dertil kommer arbejdstøj samt privat beklædning.

Er du optaget som kursist vil værelset være opredt inkl. håndklæder.

Hvem kan bo på kollegiet?

Alle EUD-elever, som er optaget på Kold med minimum 5 kvarter transporttid er berettiget til en plads på kollegiet?

Elever der er optaget på Kold Tekniske Gymnasium.

Desuden kan der ved ledig kapacitet ske udlejning til dagskursister ved henvendelse til Kold Elevadministration, Marianne Broe.

Kursister, der deltager i udbudte kurser på Kold.

Hvordan bliver man indkvarteret?

EUD- elever bliver som udgangspunkt indkvarteret på dobbeltværelse med elev fra samme uddannelsesretning. Der forsøges at tages hensyn til alder ved indkvartering. Eleven/gæsten kvitterer ved ankomst for modtagelse af nøglekort/studiekort samt kollegiets leveregler, herunder ved overtrædelse af disse kontakt til arbejdsgiver samt regler ved vedr euforiserende stoffer.

Hvad koster det at bo på kollegiet?

Er du berettiget som kostelever over 18 år koster en uge ( 5 overnatninger) 565 kr. Vil du høre nærmere kontakt kollegieleder Niels-Jørgen på njje@koldcollege.dk eller ma@koldcollege.dk. Hvis du er kursist, skal du kontakte Studiesekretær Marianne Broe på 6313 2027 eller broe@koldcollege.dk.

Personaleadgang på dit værelse under ophold.

Personale fra Kollegiet og/eller Teknisk personale kan have behov for at servicere værelset og vil derfor kunne skaffe sig adgang til værelset uden forudgående varsel.

Ligeledes kan der som service blive udleveret pakkepost eller elevmeddelelser direkte på værelset.

Må jeg ryge?

Der er indført røgfri undervisningsdag på Kold. Det betyder, at du som kostelev (ligeledes andre elever og ansatte på Kold) ikke må ryge i undervisningstiden mellem kl. 07:45 – 15:45.

For kostelever og kursister er der indrettet et aflåst rygeskur, som du som kostelev har adgang til i tidsrummet ml. kl. 15:45 – 07:45 via din nøglebrik.”

Konstateres der lugt af røg på værelset udstedes faktura på kr. 1.000 for rengøring af værelse.

Der tilbydes i øvrigt gratis rygestopkurser til elever. Henvend dig i egen afdeling for at høre mere.

Må der nydes alkohol på kollegiet?

Der må IKKE nydes nogen form for alkohol på værelset eller fællesområder på Kollegiet. Du må ikke færdes i alkoholpåvirket tilstand, der er egnet til at forstyrre andre elevers ophold, på College område.

Dette gælder hverdage og weekends. Såfremt der konstateres flasker på værelset med alkohol udstedes faktura på kr. 500,-

Konstateres der alkoholindtagelse ved personalets kontakt til eleven/gæsten vil alle i værelset/opholdsrummet blive tildelt faktura på hver kr. 500,-

Et alkoholfrit studiemiljø er et fælles-ansvar.

Hvordan forholder kollegiet sig til euforiserende stoffer?

Alle former for euforiserende stoffer er ikke tilladte på kollegiet. Alle elever/gæster kvitterer for nøgle/studiekort ved ankomst/indtjek for kendskab til Kolds bestemmelser og politik for Euforiserende stoffer. Ved mistanke er alle elever/gæster underlagt denne som kan betyde afgivelse af urintest, kontakt til arbejdsgiver mm.

Må jeg have køkkenmaskiner på mit værelse?

Du må have elkedel og kaffemaskine opstillet på værelset. Alle andre former for køkkenmaskine  (køleskabe, kølebokse, toastjern osv.) må IKKE benyttes på værelset, men der henvises til skolehjemmets køkkenområder.

Kan jeg vaske mit tøj på kollegiet?

Der forefindes vaskemaskiner i bygning E (under kontoret). Pris kr. 20.,- pr vaks, hvor polet købes på kontoret.

Hvornår skal der være ro på kollegiet?

Der skal være ro i bygningen kl. 22:30 i fællesområder og kl. 23:00 på værelserne under hensynstagen til et godt studiemiljø.