Holdstart:

06/03 2023

Varighed:

20 dage

Pris:

2.520,00 - 12.000,00 DKK

Pris

Pris: 2.520,00 - 12.000,00 DKK

Varighed

20 dage

Basisforløb Anlægsgartnere

Deltageren kan ud fra gældende normer og arbejdstegninger etablere mindre anlæg med fliser og planter iht. gældende krav og regler vedr. sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. Deltageren kan arbejde ud fra en tegning og kan udføre arbejdstegninger i snit og plan i målestoksforhold, hvilket danner basis for opgavernes udførelse.Deltagerne kan udføre opgaverne ud fra viden om faglig regning, beregning, afsætning og nivellering, valg af befæstelser til varierende formål, komprimering, tilhugning af fliser, nedlægning af befæstelser, plantekendskab, jordtilberedning og plantning samt kan udføre selvkontrol af de udførte opgaver. Deltageren kan udfærdige en enkel plejeplan med plantebeskrivelser og udviklingsplan for området, samt udføre almindelig forekommende plejeopgaver. Deltagerne kan betjene maskiner, redskaber og håndværktøjer, som anvendes ved opgavernes løsning.

Kurset afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 2.520,00 - 12.000,00 DKK

Varighed

20 dage