Holdstart:

23/10 2023

Varighed:

4 dage

Pris:

512,00 - 3.226,00 DKK

Biologisk bekæmpelse

Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab. Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse. Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr. Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe. Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optima

Diagnosticering af skadegører

Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier. Deltageren kan genkende de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier med henblik på hurtig opstart af bekæmpelse og dermed mindsket tab.Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om metoder til at følge udviklingen af skadetryk i gartneriet.

Begge amu-kurser afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 512,00 - 3.226,00 DKK

Varighed

4 dage