Holdstart:

16/04 2024

Varighed:

2 dage

Pris:

268,00 - 2.527,00 DKK

Beskrivelse

Håndtering af mælk og mejeriprod. under deltransp.

Målgruppe

Chauffører og selvstændige vognmænd med operative opgaver inden for deltransporter.

Formål

Deltageren kan udføre transportopgaver forbundet med deltransport af mælk, således at principper for personlig hygiejne og rengøring af materiel og køretøjer overholdes. Arbejdet omfatter kørsel, kontrol med kølekæden, personlig hygiejne samt sikring af kvalitet og levering.

Indhold

Deltageren kan, på baggrund af kendskab til temperatur, hygiejne og bakterievækst i mælkeprodukter, håndtere mælk og udføre transport mellem mejerier og/eller produktionsenheder. Desuden kan deltageren foretage rengøring af køretøjer og udstyr under iagttagelse af principper for personlig hygiejne. I arbejdet indgår også viden om kundernes-, forbrugernes- og myndighedernes krav til leveringssikkerhed og kvalitetssikring.

Pris

Pris: 268,00 - 2.527,00 DKK

Pris for ledige 2.084,20 kr.

Varighed

2 dage