Holdstart:

20/11 2023

Varighed:

15 dage

Pris:

2.072,00 - 11.164,00 DKK

Faglig læsning

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job

Deltageren kan medvirke til udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer. Deltageren kan bidrage med forslag til at fremme et godt arbejdsmiljø fx i forbindelse med APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, arbejdsmiljørundering mv. Deltageren kan indhente og anvende informationer, fx interne politikker og retningslinjer på arbejdspladsen, relevant lovgivning, vejledninger og materiale fra fx Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.

Kommunikation om kvalitet i virksomheder

Deltageren kan søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed med henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Desuden kan deltageren kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt over for kunder og kolleger, så der sikres fælles forståelse af de aftalte kvalitetsmål og håndtering af eventuelle fejl og afvigelser. Endelig kan deltageren medvirke til at fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.

Kommunikation i teams

Efter gennemført uddannelse: Kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. Får deltageren redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. Kan deltageren bidrage til at løse kommunikationsproblemer og får redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. Bliver deltageren opmærksom på egen kommunikation og, hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. Bliver deltageren i stand til at identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden. Får deltageren viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation.

Økologi og bæredygtighed

Deltageren kan foretage mere bæredygtige valg i forbindelse produktion og salg af planter i gartnerier, planteskoler og havecentre på baggrund af viden om de økologiske grundprincipper og bæredygtighed. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om: ¿miljømæssige påvirkninger ved produktion og salg af planter metoder til bekæmpelse af skadedyr, sygdomme og ukrudt, som kan anvendes ved økologisk dyrkning  jordens næringsstofbalance, organiske gødninger, mineraliserings-processer og kompost energiforbrug og energiomkostninger i forbindelse med produktion og salg af planter affaldshåndtering

Planteernæring af kulturer under glas

Deltageren kan ved plantedyrkning under glas anvende viden om væksthusplanternes krav til jordbunds- og gødningsforhold med henblik på optimering af væksten. Deltageren kan ved plantedyrkning under glas anvende viden om almindeligt forekomne symptomer på gødningsmangel, med henblik på hurtigt at kunne nedsætte tab i produktionen.

Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab.Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr.Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde. Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

De kurser hvor der er udviklet prøver afsluttes med en prøve.