Holdstart:

08/01 2024

Varighed:

3 dage

Pris:

402,00 - 2.718,00 DKK

Mejerihygiejne og egenkontrol

45455 – Mejerihygiejne og egenkontrol

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål:

  • Deltageren kan arbejde med fremstilling eller pakning af mejeriprodukter ud fra de specielle produktionshygiejniske krav og standarder, der skal følges i arbejdet med mejeriprodukter.
  • Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kender til mikroorganismers livsbetingelser, kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
  • Deltagerne kan anvende datablade for de mest anvendte rengørings- og desinfektionsmidler.
  • Deltageren kan inddrage HACCP, egenkontrol, kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen.

Varighed:

3 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.