Holdstart:

05/03 2024

Varighed:

4 dage

Pris:

832,00 - 2.853,00 DKK

Service og værtskab på hotel og restaurant

21038 – Oplæringsansvarlig i hotel og  restaurant

Målgruppe:

Kurset henvender sig til medarbejdere inden for gastronom-, tjener- og receptionistområdet, som arbejder med oplæring af elever, og som ønsker viden og færdigheder til at tilrettelægge gode læringsforløb for elever.

Mål:

-Du opnår viden, som gør dig i stand til at forklare/beskrive:- Praktikmålene og uddannelsens opbygning/struktur- Sammenhængen mellem skoleuddannelsens fag og praktikmålene- Forskellige læringsformer- Unges forskellige læringsforudsætninger og behov- De formelle krav til oplæringsvirksomheder.

-Du opnår færdigheder i at:- Oplære andre- Tilrettelægge oplæring med brug af forskellige oplæringsformer- Skabe gode læringssituationer og et lærende arbejdsmiljø- Bidrage til at skabe sammenhæng for eleven mellem oplæring i virksomheden og skoleundervisningen- Inkludere eleven i virksomhedens kultur og arbejdsfællesskab  – Tilrettelægge et oplæringsforløb, der overholder de formelle krav

Varighed:

4,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.