Holdstart:

11/10 2023

Varighed:

3 dage

Pris:

402,00 - 2.718,00 DKK

Procesoptimering i relation til mejeriproduktion

40968 – Procesoptimering i relation til mejeriproduktion

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål:

  • Deltageren kan selvstændigt foretage enkle procesoptimeringer i mælkebehandlingsprocessen fra mælkemodtagelse over separering, varmebehandling, homogenisering, pasteurisering til mejeriproduktets fremstilling, samt gennem en hjemmeopgave fordybet sig i en konkret problemstilling.
  • Deltageren får et overordnet kendskab til dansk mejeribrug, herunder branchens fremtidige udfordringer m.h.t. ressourcer, energi og miljø.

Varighed:

3 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.