Holdstart:

19/03 2024

Varighed:

2 dage

Pris:

416,00 - 1.617,00 DKK

Service og værtskab på hotel og restaurant

48800 – Reduktion af madspild 1

Målgruppe:

Produktionsmedarbejdere, som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Mål:

– Du kan planlægge og producere måltider ud fra viden om madspild gennem alle arbejdsprocesser i en madproduktion.

– Du kan medvirke til bæredygtig bortskaffelse af madaffald og emballage i forbindelse med produktion af mad.- Du kan samarbejde om forebyggelse af madspild i madproduktionen.

Varighed:

2,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.