Holdstart:

18/11 2024

Varighed:

2 dage

Pris:

416,00 - 1.552,00 DKK

Servering af øl i restaurationsbranchen

45532 – Servering af øl i restaurationsbranchen

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod faglærte medarbejdere, der beskæftiger sig med madfremstilling i restaurant, kantine og catering

Mål:

  • Deltagerne kan arbejde systematisk med bedømmelse af de almindeligt forekommende ølsorter i restaurationsbranchen.
  • Deltageren kan vurdere ølsorter ud fra duft og udseende.
  • Deltageren kan vurdere forskellige komponenters indflydelse på øllets helhedsoplevelse, herunder temperatur, duft, smag og udseende.
  • Deltageren kan vejlede gæsten omkring de mest almindeligt ølsorters anvendelsesmuligheder.
  • Deltageren kan betjene, rengøre og vedligeholde almindeligt forekommende udstyr.

Varighed:

2 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Kurset afsluttes med en prøve.