Holdstart:

20/11 2023

Varighed:

2 dage

Pris:

268,00 - 1.530,00 DKK

Smagsudvikling og salg af chokolade

46931 – Smagsudvikling og salg af chokolade

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af brød, kage, dessert, chokolade og konfekture.

Mål:

  • Deltageren kan udvikle og fremstille et udvalg af konfekt ud fra grundlæggende viden om og arbejde med chokoladens sensoriske kvaliteter med vægt på smag, duft, udseende og temperatur samt regler for hygiejne.
  • Deltageren kan fremstille konfekt med kort og lang holdbarhed og kender til anvendelse af moderne chokoladeudstyr.
  • Deltageren kan prisfastsætte konfekt ved hjælp af kalkulation og kendskab til råvarepris og toldregler.
  • Deltageren kan vejlede butikspersonale om produktsortiment, opbevaring og pris.

Varighed:

2 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.