Holdstart:

28/05 2024

Varighed:

3 dage

Pris:

468,00 - 3.384,00 DKK

Beskrivelse

Transport af mælk og mejeriprodukter

Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter – 2 dage

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af mælk og mejeriprodukter. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse – eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere – og transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter.

Indhold

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere – og transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr- Fødevaresikkerhed og egenkontrol ved transport af mælk og mejeriprodukter- Begrænsning af bakterievækst ved transport af mælk og mejeriprodukter – Rengøring og hygiejne i forbindelse med transport af mælk og mejeriprodukter- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.- Branchekendskab i mejeribruget- Ergonomi – forebyggelse af skader i muskler og led- Lastsikring af mælk og mejeriprodukter, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt – Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

 

Kommunikation om kvalitet i virksomheder – 1 dag

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte personer har adgang til uddannelsen.

Formål

Du lærer at søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Du lærer om sikker kommunikation om kvalitet.

Indhold

Deltageren kan søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed med henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Desuden kan deltageren kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt over for kunder og kolleger, så der sikres fælles forståelse af de aftalte kvalitetsmål og håndtering af eventuelle fejl og afvigelser. Endelig kan deltageren medvirke til at fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.

Faget afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 468,00 - 3.384,00 DKK

Varighed

3 dage