Kold er leadpartner i et dansk EU-projekt der skal innovere og optimere mejeristuddannelsen

Man bliver aldrig færdig med at lære – heller ikke når man er uddannet. Som uddannelsesinstitution er det vores fornemmeste opgave at sikre, at både vores elever og undervisere er de dygtigste til deres felt. Derfor har vi indgået et samarbejde med bl.a. mejeriindustrien og danske videregående uddannelser for at forbedre mejeristuddannelsen.

Samarbejdet er mundet ud i et dansk mejeri CoVE, der står for Center for Vocational Excellence. Et initiativ, der indebærer europæisk samarbejde for at støtte udviklingen og kvaliteten af erhvervsuddannelser – i dette tilfælde mejeristuddannelsen. Formålet med det danske mejeri CoVE projekt er at udvikle og højne niveauet for eleverne på mejeristuddannelsen – og på den måde sikre spændende arbejdsmuligheder for nyuddannede og nuværende mejerister, både i ind- og udland.

Et af indsatspunkterne i samarbejdet er at modernisere og kvalitetsforbedre flere af de fag som er, eller som kommer på mejeristuddannelsen som følge af den nye bekendtgørelse. Som elev på Kold vil du opleve mere digitaliseret undervisningsmateriale, og at de nye fag, som er under udvikling, afspejler de opgaver, du som mejerist vil møde i industrien – for eksempel faget Automatisering. Underviserne på Kold bliver samtidig opgraderet gennem ’Train-the-Trainer’ events og lærings-aktiviteter, hvor de får redskaberne til at udvikle fag og bedre imødekomme dig som elev, der hvor du er i din læring.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med industrien, der ser et voksende behov for mejerister, der har øje for kvalitet, innovation, digitalisering, automatisering og bæredygtighed. Det danske mejeri CoVE er en del af 9 mejerifokuserede CoVE’s i Europa, der alle arbejder individuelt og på tværs af landegrænser med at optimere og innovere uddannelsen og industrien.

5 hurtige om det nye projekt:

CoVE står for Center for Vocational Excellence og dækker over europæiske samarbejder mellem erhvervsuddannelsesinstitutioner, der sammen forsøger at forbedre erhvervsuddannelserne.

Projektet startede i 2022 og afsluttes i 2026.

Det danske mejeri-CoVE er et samarbejde mellem Kold, Arla, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Universitet, Mejerifagets Fællesudvalg og Aarhus Universitet.

Nye fag som ‘Bæredygtigt Mejeri’ og ‘Automatisering’ kommer på skoleskemaet efter sommeren 2024. Her introduceres også nye påbygningsfag.

Det danske mejeri CoVE er også med til at klæde underviserne bedre på til at varetage nye fag.

European Excellence in Dairy Learning

co-funded by the EU aeadil dairy