Ledelsesakademi

Tag din erhvervsfaglige uddannelse til nye højder med en lederuddannelse fra Kolds Gastronomiske Ledelsesakademi. Her bliver du klædt på til de mange spændende opgaver, som du møder som leder i den gastronomiske verden. Lederuddannelsen er for dig, der allerede er leder eller har en drøm om at blive det.

På Kold har vi en ambition om at løfte gastronomien til nye højder. Både på Fyn og i hele Danmark. Branchen har et stort udviklingspotentiale, som vi ønsker at sætte højt på dagsordenen. Den Gastronomiske Lederuddannelse er praksisorienteret og centreret omkring konkrete ledelsesværktøjer. Det er en lederuddannelse, som du kan bruge i din hverdag til at sætte rammen og retningen for andre eller for en virksomhed. I løbet af uddannelsen vil du også få et netværk med de øvrige studerende, som kan være til gavn i din fremtidige ledelsespraksis.

Med Kolds Gastronomiske Ledelsesakademi har vi en ambition om skabe en bred forståelse for de forskellige jobfunktioner, der tilsammen skal skabe en god gæste/kundeoplevelse

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et fællesmodul om grundlæggende ledelse, hvorefter en af følgende tre specialiseringer vælges;

Køkken, Fødevarer & Bæredygtighed

Økonomi & Organisation

Service & Oplevelser

Den Gastronomiske Lederuddannelse tager 11 måneder – opstart i august og afsluttende eksamen i juni. Undervisningen foregår som udgangspunkt mandag og tirsdag hver anden uge på Kold i Odense. Enkelte fag på specialedelen kan foregå online.

Fællesmodul om grundlæggende ledelse

På fællesmodulet undervises i grundlæggende ledelsesegenskaber. Som kommende eller nuværende leder får du indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er. På modulet får du blandt andet redskaber til, hvordan du som leder håndterer forandringer og udfordringer, der kan opstå i en virksomhed. Du opnår også viden om, hvilken betydning god kommunikation har i en dynamisk virksomhed, og hvordan du bruger kommunikation som ledelsesværktøj.

På uddannelsen bliver du bevidst om din egen rolle som leder, og hvordan du anvender forskellige ledelsesstile og metoder.

Køkken, Fødevarer & Bæredygtighed

På dette modul får du specialiseret din viden inden for strategi, organisering og planlægning af bæredygtigproduktion i køkkenet. Med denne specialisering kan du være med til at sætte den bæredygtige dagsorden og igangsætte initiativer indenfor dit fagområde. Du får kendskab til de nyeste trends og tenders indenfor bæredygtighed i hotel- og restaurationsbranchen.

På specialiseringsmodulet lærer du at planlægge bæredygtig mad- og fødevareproduktion. Her får du viden om minimering af spild, optimal udnyttelse af råvarer, hensigtsmæssige indkøb og effektiv genanvendelse af overproduktion. Du lærer at udvikle og fremstille klimavenligt mad baseret på hensyntagen til miljø- og klimaforhold og sæsonvarer, madtraditioner og madkultur.

Specialiseringsmodulet er meget praksisnært med undervisning i køkkenet på Kold.

Økonomi & organisation

På dette modul får du specialiseret din viden i økonomi, organisation og ledelse. Specialeringsmodulet giver dig kompetencer til at varetage en central ledelsesrolle i forhold til driften. Du opnår viden om planlægning og optimering af salg, branding og afsætning. Du får indsigt i begrebet ”Revenue Management”, der giver dig viden om optimering af salg og kundeservice, uden at der gives afkald på kundernes serviceoplevelse og tilfredshed.

På specialiseringsmodulet får du kendskab til myndighedskrav i restaurationsbranchen. Det giver dig relevant viden om efterlevelses af regler i forhold til driften, og kompetencer til at varetage ansøgningsprocedurer for virksomheden samt skabe ligeværdig dialog med myndighederne.

Service & oplevelser

På dette modul får du specialiseret din viden i service, oplevelser og restaurantledelse. Specialiseringsmodulet er kundeorienteret med fokus på at skabe gode kundeoplevelser og drive en sund forretning. Du bliver introduceret til begrebet ”Revenue Management”, der giver dig viden om optimering af salg og kundeservice, uden at der gives afkald på kundernes serviceoplevelse og tilfredshed.

På modulet lærer du om bæredygtig udvikling og grøn omstilling i hotel-og restaurantvirksomheder. Du lærer om bære­dygtige tendenser og muligheder for bæredygtig brancheudvikling. Du får redskaber til, hvordan man kommunikerer og forklarer om hotellets eller restaurantens bæredygtige profil og løsninger til gæster, kunder og samarbejdspartnere.

Tilmelding og information om fagene

Fællesmodulet om grundlæggende ledelse en forudsætning for at vælge et specialiseringsmodul.

Via linket kan du læse mere om de enkelte fag – både på fællesmodulet og de tre specialiseringsmoduler

Tilmelding til ledelsesakademiet