Regler på kollegiet

På kollegiet huser vi folk i alle aldre, som alle har brug for ro og plads til deres studier. Derfor har kollegiet også nogle faste leveregler, som vi forventer bliver overholdt.

alkohol

Alkoholpolitik

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på kollegiet. Dette gælder for såvel kostskoleelever som kursister.

Opdages der alkohol på matriklen eller på værelser, kan dette resultere i en bøde på 500,-

Kommer man hjem fra byen i alkoholpåvirket tilstand, beder vi også om, at man på stille og rolig vis bevæger sig ind på sit værelse.

rygning

Rygning

På Kold er der indført røgfri undervisningsdag. Det betyder, at du som kostelev ikke må ryge i undervisningstiden mellem kl. 07:45 – 15:45.

For kostelever og kursister er der oprettet et aflåst rygeskur, som du kan få adgang til via kodning på din nøglebrik.

Snus og rygning af almindelig samt e-cigaretter er derudover hverken tilladt på værelser eller på skolens matrikel.

Euforiserende stoffer

Alle former for euforiserende stoffer er strengt forbudt. Ved mistanke vil der blive taget kontakt til arbejdsgiver eller underviser.

overnatning

Overnattende gæster

Når du bor på kollegiet, er du selvfølgelig velkommen til at have gæster. Det er dog vigtigt, at du altid informerer kollegiets personale om besøg, og at dine gæster har forladt kollegiet senest kl. 22:30.

I særtilfælde kan der arrangeres overnatning af gæster til en pris af 500,- per nat. Dette skal dog ligeledes aftales og godkendes af kollegiets personale på forhånd.

rengøring

Rengøring

Du har selv ansvaret for at holde dit værelse og de benyttede fællesarealer rene og ryddelige efter brug.

Hver anden uge vil kollegiets personale foretage et rengøringstjek af dit værelse og på den måde tage status.

Det forventes dog at jævnlig rengøring finder sted ud fra eget ansvar.

Da Kold er en bæredygtig skole med fokus på korrekt affaldssortering, vil der ikke være en almen skraldespand på værelserne.

I stedet findes der adskillige spande på gangene som opfordrer til korrekt sortering.

Nattero

Der skal være stille på kollegiet kl. 22:30.

Her indstilles al aktivitet og lyd i fællesarealerne, hvorefter alle elever enten bør bevæge sig ind på deres værelser eller væk fra skolen. Ved særprægene events kan tidspunktet efter aftale strækkes til kl. 23:00.

Kantinevagt

Som en del af at bo på kollegiet skal alle EUD-elever igennem minimum én obligatorisk kantinevagt, hvor der kl. 18:15 hjælpes til med oprydning efter aftensmaden.