Holdstart:

02/05 2023

Varighed:

3 dage

Pris:

384,00 - 2.235,00 DKK

Introduktion til mælk og mejeri

42928 – Introduktion til mælk og mejeri

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål:

  • Deltageren kan medvirke eller selvstændigt forestå dele af mælkebehandlingsprocessen fra mælkemodtagelsen over skumning, varmebehandling og homogenisering til mejeriproduktets fremstilling.
  • Deltageren kan selvstændigt eller som assistent medvirke ved bedømmelse af mælkekvalitet og foretage almindelig rengøring i forbindelse med rengøringsprocesserne.
  • Deltageren kan medvirke til at sikre og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Varighed:

3 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.