Holdstart:

04/12 2023

Varighed:

3 dage

Pris:

402,00 - 2.718,00 DKK

Mejerikemi med særlig fokus på problemløsning

48231 – Mejerikemi med særlig fokus på problemløsning

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer (fortrinsvis faglærte mejerister), der arbejder inden for mejeriindustrien eller som måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål:

  • Deltageren opnår viden om mælkens sammensætning i forhold til fedt, proteiner, laktose og salt, samt opnår forståelse om de enkelte tørstoffers funktion i mejeriprodukter.
  • Deltageren kan foretage simple kemiske analyser i forhold til problemløsning, samt inddrage disse analyser til yderligere produktoptimering.
  • Deltageren kan med baggrund i denne viden medvirke til at afdække, korrigere og afhjælpe opståede problemer, samt optimere processer med henblik på at sikre øget kvalitet og udbytte i forbindelse med produktfremstilling.

Varighed:

3,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.