Holdstart:

29/11 2019

Varighed:

10 dage

Pris:

1.240,00 - 5.975,00 DKK

Beskrivelse

Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat

Plantebeskyttelse i gartneri (internationalt) – tirsdag og onsdage i ugerne 43-47.

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for gartnerområdet.

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver.Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler.Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten.Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.
Dette kursus er på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse (2019).

Pris

Pris: 1.240,00 - 5.975,00 DKK

Varighed

10 dage