Lokal undervisningsplan for Grundforløb 2

Det lærer en gartnerelev på GF2

Som elev eller mester til en elev på gartneruddannelsen er det nogle gange nødvendigt at orientere sig om, hvad diverse læringsmål er for hvert trin på uddannelsen.

Her kan du blive klogere på, hvad grundforløb 2 byder på af læringsmål, aktiviteter, bedømmelseskriterier og andet.

Lokal Undervisningsplan GF2

Læringsmål

Når du er færdig med grundforløbet, skal du under vejledning og på et grundlæggende begynderniveau have opnået følgende:

Gartner + bonusfag

Du får kendskab til:

 • Forskellige plantegrupper inden for væksthus og planteskole.
 • Det botaniske system og opdeling af planter
 • Forskellige formeringsmetoder
 • Planters vækstbetingelser herunder lys, varme, vand, jord, gødning
 • Forskellige dyrkningsmedier inden for erhvervet.
 • klimacomputeren herunder grafers betydning
 • hvordan du potte planter op og om, samt udplante planter i forskellige jordtyper.
 • Pottemaskinen og dens anvendelse
 • formgivning af planter, f.eks. knibning
 • de mest kendte træformer
 • grundlæggende beskæring
 • hvordan du starter automatisk vanding og håndtere slangevanding
 • hvilke forskellige vandingssystemer der anvendes inden for erhvervet.
 • pH og ledetal (EC) og deres betydning for planten
 • grundlæggende forskelle på konventionel og økologisk plantedyrkning, herunder organisk og uorganisk gødning.
 • produktionsplanlægning i form af stregplaner
 • de mest almindelige skadevolder og nyttedyr inden for erhvervet.
 • salgskanaler og kundeadfærd inden for branchen
 • hvad jord består af – tekstur
 • hvad god dyrkningsjord er – struktur
 • forskellige typer ukrudt – rodukrudt og frøukrudt

At du under vejledning kan:

 • klargøre et formeringsareal
 • formere udvalgte planter op fra frø og stiklinger ud fra rette vækstbetingelser
 • vælge det bedste vækstmedie, den bedste pottestørrelse samt jordbearbejdning til dyrkning af en given kultur
 • anvende det botaniske system til at navngive plantekulturer
 • sætte planter på afstand i rette tide
 • blande gødning sikkerhedsmæssigt korrekt og udbringe det
 • foretage målinger af pH og EC
 • genkende og identificere de mest almindelig forekommende skadevoldere, herunder udføre forebyggelse af skadevolder.
 • pakke og sortere salgsplanter
 • rydde op og holde orden i arbejdsområdet
 • søge relevant viden og indsamle kulturdata, herunder kunne udfylde en stregplan.
 • aflæse grafer fra klimacomputeren og forklare hvad de enkle grafer betyder.
 • bruge en pottemaskine herunder indstille til rette pottestørrelse
 • føre tilsyn med relevante tekniske installationer herunder vandingsanlæg og pottemaskinen.
 • grundlæggende beregninger, herunder digitale værktøj
 • fagudtryk og begreber i rette kontekst.
 • korrigere for åbenlyse fejl og mangler på planterne fx mangel på vand
 • korrigere for åbenlyse fejl og mangler på planterne fx udbrud af skadevolder
 • korrigere for åbenlyse fejl og mangler på maskiner
 • køre traktor, påhægte en vogn

Vise, at du kan:

 • Samarbejde med andre i løsningen af enkelte arbejdsopgaver.
 • Rette Kommunikations form i den givne situation fx introducerer andre for en arbejdsopgave
 • Formidle omkring egne arbejdsprocesser og de valg der tages i den givne situation.
 • Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt i arbejdsprocesserne
 • Demonstration interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde.

Cases

Arbejdsmiljø

Du får kendskab til:

 • Hvad er en APV?
 • Den rette kommunikations form i den givne situation fx introducerer andre for en arbejdsopgave
 • At arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt i arbejdsprocesserne
 • Det psykiske arbejdsmiljø herunder hvordan er arbejdspladskulturen ude i erhvervet
 • At arbejde forsvarligt med kemien herunder Værnemidler inde for erhvervet
 • Hvordan du kan skadeanmelde en arbejdsulykke, og hvornår du skal.

Under vejledning:

 • Lære hvordan du Kommunikere i den givne situation fx introducere andre for en arbejdsopgave
 • Lære at arbejde ergonomisk korrekt i arbejdsprocesserne herunder fx løft og arbejdsstillinger.
 • Lære at arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af kemi, herunder anvendelse af Værnemidler inde for erhvervet

Kompost

Du får kendskab til:

 • Kompost
 • Naturlige Nedbrydnings processer
 • Periodiske system
 • Næringsstoffer og deres opbygning
 • Næringsstoffers betydning for planten
 • Konventionelle og økologiske gødning
 • pH og ledetal (EC)
 • C/N – forhold

Under vejledning:

 • Lav din egen kompost
 • Foretage måling er af pH og ledetal (EC)
 • Forklare den naturlige nedbrydningsproces ud fra model
 • Forklare næringsstoffers opbygning ud fra model herunder det periodiske system

Plantelære

Du får kendskab til:

 • Lys og energiomsætning
 • Fotosyntese, respiration og Net fotosyntese
 • Spiring:
  • Spiringsbetingelser og spiringsprocent.
  • Befrugtning.
  • Frøets opbygning.
  • Plante hormoner og deres påvirkning på spiringsprocessen
  • Lys og blomsterinduktion

Under vejledning at:

 • sikre kunden ensartede produkter og en god oplevelse
 • sikre en god og ensartet kvalitet
 • aflevere produktion, som er arbejdsmiljømæssigt håndterbart for gartneren, der kommer efter dig, at planter og træer står med jævn afstand, er klippet/beskåret ens osv.

Klar til læreplads + VFU

At du får kendskab til:

 • Gartneruddannelsens opbygning
 • Hvad vil det sige at være lærling
 • Arbejdspladskulturen
 • Oplæring i udlandet
 • Uddannelsesplaner
 • Skoleoplæring og de regler der ligger herunder (EMMA – kriterierne)
 • Fagforeninger og A-kasse

Under vejledning:

 • Oprettelse af profil på lærepladsen.dk
 • Søge en VFU-plads
 • Får en læreplads herunder hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplan og kontrakt
Link til bekendtgørelse

Aktiviteter

I dit skema på grundforløbet vil du møde følgende fag:

Gartner:

I faget gartner lærer du hvordan du producerer planter lige fra formering til salg. Du lærer at udføre enkelte arbejdsopgaver som
f. eks. vanding, gøde planter, kigge efter skadedyr og meget mere. Du lærer samtidigt at anvende forskellige gartnermaskiner og gartnerværktøjer som f.eks. en pottemaskine, en traktor, skarpe knive og sakse. Størstedelen af timerne arbejder vi praktisk i vores væksthuse, i planteskolen og på friland. I de praktiske timer lærer du at tage hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med dit arbejde.
Faget gartner er inddelt i fire søjler, hvor deri vil ligge forskellige aktiviteter, som skal være med til at du opnår læringsmålene; formering, produktion, pak/høst & salg. Læs mere i PDFen i toppen af siden.

Bonusfag:

I bonusfag arbejder du i dybden med de mange forskellige gartnerfaglige emner fra gartnerfagets timer, således at du dygtiggør dig inden for de forskellige emner. Det kunne for eksempel være at du har behov for at arbejde mere med emner som: vanding, formering, afstand, beskæring m.m. (se eventuel læringsmålene for emner og hvad du skal opnå.)

Cases:

I de tre cases anvender du viden fra fagene Biologi og Naturfag til at løse konkrete problemstillinger du møder som gartnerlærling. Hver case afsluttes med et produkt.

 • Arbejdsmiljøcase:
  I denne case undervises du både i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Der er fokus på hvordan du arbejder ergonomisk korrekt, samt hvordan du beskytter dig når du arbejder med kemi i erhvervet. Derudover vil der være et fokus hvad er god introduktion til arbejdsopgaver, samt emnet hvor går grænsen? Som omhandler krænkelse på arbejdspladsen.
 • Kompostcase:
  I denne case arbejdes der med kompost. Her kommer du til at prøve at sammensætte din kompost, som bliver omdrejningspunkt for resen af undervisningsforløbet. Der vil være et stort fokus på organisk og uorganiske gødninger, hvor vi ser på fremstilling og opbygning af næringsstofferne, som planterne har behov for. Derudover kommer du til at skulle måle pH og ledetal undervejs i forløbet.
 • Plantelærecase:
  I denne case kommer du til at arbejde med frø og spiring, hvor du bl.a. kommer til at se på frøets spiringsbetingelser. Du kommer derudover til at skulle udregne små matematiske opgaver bl.a skal du prøve at udregne spiringsprocent. Du kommer samtidigt til at have et fokus på energiomsætning i planten herunder fotosyntesen og respirationen, hvor du kommer til at lave nogle små forsøg.

Klar til læreplads:

Her klædes du på til at kommer ud på en læreplads. Vi arbejder med arbejdspladskulturer, og hvad et vil sige at gå i lære/være lærling. Du kommer til at arbejde med din uddannelsesplan, og får tips og tricks til hvordan du finder og søger en læreplads. Derudover får du kendskab til 3F som fagforening, og du får information om hvordan du kan komme i lære i udlandet gennem OPU.

VFU = Virksomheds Forlagt Undervisning:

I forlængelse af klar til læreplads skal du i VFU. I dine VFU-uger skal du ud og prøve kræfter med det erhverv du har valgt at uddanne dig til. VFU’en skal være med til at give dig et springbræt til at få en uddannelsesaftale.

Ceritifikater

Igennem dit grundforløb skal du have opnået følgende certifikater, for at komme på hovedforløbet. Du kan læse mere om dem herunder:

Kørekort:

Som en del af dit grundforløb skal du have kørekort til minimum traktor. I løbet af teoriundervisningen vil du få kendskab til køretøjet, lære om styreapparatet, lygter, reflekser, bremser og en hel masse andet, der vil gøre dig i stand til at køre traktoren sikkert og forsvarligt, både i marken og på vejen. Derudover lærer du om på spænding af vogn og motorredskaber, samt hvordan du begår dig med disse i trafikken. Du starter med at lære traktoren at kende på området omkring Kold College, og derefter begiver du dig ud på vejen sammen med en kørelærer.
Hvis du har kørekort til bil, eller regner med selv at erhverve kørekort til bil inden hovedforløb 1, skal du søge merit. Spørg her din underviser hvordan du gør det.

Førstehjælp:

Førstehjælp består af to dele. Første del er færdselsrelateret, hvor du bl.a. møder cases, hvor du lærer omkring ulykker der kan ske i trafikken og hvordan du forebygger dem. Derudover lærer du hvordan du håndterer når ulykken sker, og du prøver kræfter med hjerte/lunge redning. Anden del er mere brancherelateret. Her lærer du om arbejdsskader og akut opstået sygdom med eksempler fra din egen branche. Herunder hvordan du håndterer kemiske væsker, samt skader på bevægeapparatet, f.eks. et brækket ben. Slutlig bliver du præsenteret for hvilke skader der forekommer hyppigst indenfor netop din branche.
Hvis du har kørekort til bil, kan du søge merit til første del af førstehjælp. Spørg her din underviser hvordan du gør det.

Brandbekæmpelse:

Her modtager du undervisning i elementær brandbekæmpelse, hvor du gennem undervisningen lære om hvordan du kan forbygge og hindre brand, samt hvordan du slukke mindre brande. Derudover lære du hvordan du skal forholde til hvis brand opstår. Hvis du har haft brandbekæmpelse før, kan du søge merit. Spørg her din underviser hvordan du gør det.

Grundfag

Igennem dit grundforløb skal du have bestået følgende grundfag, for at komme på hovedforløbet. Du kan læse mere om dem herunder:

Biologi E:

Er bygget op af flere forskellige emner, som har til formål at styrke dit kendskab og forberede dig på, at løse opgaver i det uddannelsesspecifikke fag. I de første 8 uger gennemgås teori, som vil understøtte jeres arbejde med to praksisrelateret cases. Det sker
f. eks. i casen Plantelære, hvor du får viden omkring hvordan processen fotosyntese og respiration foregår, samt hvordan frøene er opbygget og spirer frem. Dette foldes yderligere ud i Kompost casen, hvor I skal lave egen kompost. I denne case beskæftiger i jer samtidigt med mikroorganismer og hvilken betydning de har for erhvervet. Disse cases er grundlag for to dokumentationer, som man skal bruge til selve eksamen.

Naturfag E:

Er bygget op af flere forskellige emner, som har til formål at styrke dit kendskab og forberede dig på, at løse opgaver i det uddannelsesspecifikke fag. I de første 8 uger har du grundlæggende teori i forskellige emner, som du får trænet. Teorien skal være med til at du efterfølgende kan gå ud og arbejde med de to cases kompost og plantelære, som danner grundlag for de to dokumentationer du skal udarbejde for at bestå faget. Kompostcasen tager afsæt i jeres egen kompost, hvor vi får snakket om organisk og uorganisk gødning. Efterfølgende kigger vi ind i næringsstoffer og deres opbygning og egenskaber. I plantelære casen ser vi på energi og energiomsætning omkring os og i planten herunder fotosyntesen og respirationen. undervejs i begge cases vil der være små forsøg og praktiske opgaver undervejs, der er med til at understøtte den teori du har haft de første 8 uger.

Standpunktsbedømmelse

Bedømmelsen gives i slutningen af forløbet af den underviser, der har haft dig.
Følgende fag og certifikater bedømmes med en standpunktskarakter eller bestået/ikke bestået:

 • Gartner: karakter gives ud fra 7-trinsskalaen.
 • Grundfag (Biologi E og Naturfag E): karakter gives ud fra 7-trinsskalaen, hvoraf 1 fag udtrækkes til eksamen.
 • Bonusfag: Gennemført/Ikke gennemført
 • Førstehjælp: Bestået/Ikke bestået
 • Brandbekæmpelse: Bestået/Ikke bestået
 • Kørekort: Bestået/Ikke bestået

Grundlag for standpunktsbedømmelse kan ses i PDF, som findes i toppen af siden.

Kriterier for bedømmelsen af standpunkter

På et grundlæggende niveau, hvor du under vejledning – bedømmes du ud fra følgende:

Gartner + bonusfag:

 • At du genkender enkle almindelige plantegrupper inden for væksthus og planteskole.
 • Ved hjælp formidler og anvender det botaniske system til ´opdeling af planter og navngivning af planter
 • At du viser og forklare hvordan du klargør et formeringsareal, herunder hvorfor det er vigtigt
 • Vise at du under vejledning kan formere udvalgte planter ud fra forskellige formeringsmetoder herunder frø og stiklinger
 • Du gengiver de forskellige dyrkningsmedier inden for erhvervet og under vejledning vælger hvilken vækstmedie der skal anvendes i givne situation samt pottestørrelse
 • At du kan gengive under vejledning klimacomputerens grafers betydning.
 • Vise hvordan du potter planter op og om, samt udplante planter i forskellige jordtyper.
 • Vise at du kan betjene pottemaskinen og indstille den til forskellige pottestørrelser.
 • Vise at du kan knibe og udføre en beskæring under instruktion.
 • Vise at du kan betjene vandingsanlægget herunder starter automatisk vanding og håndtere slangevanding
 • Du foretager målinger af pH og EC under instruktion
 • Du kan forklare forskellen på organisk og uorganisk gødning.
 • Under instruktion søg information og indsamle kulturdata, herunder kunne udfylde en stregplan
 • Under instruktion viser du grundlæggende viden om de mest almindelige skadevolder og nyttedyr inden for erhvervet, herunder kan genkende og identificere de mest almindelige skadevolder
 • Vise at du kan sætte planterne på afstand og forklare hvorfor du gør det.
 • Du viser at du under instruktion kan blande gødning sikkerhedsmæssigt korrekt og udbringe det
 • Du udviser ordenssans i arbejdsområdet ved at kunne holde orden og rydde op.
 • Du viser at du under instruktion at du kan betjene pottemaskinen herunder indstille til rette pottestørrelse
 • Under instruktion og vejledning viser at du kan føre tilsyn med relevante tekniske installationer herunder vandingsanlæg og pottemaskinen.
 • Vise grundlæggende matematiske beregninger, herunder digitale værktøj
 • Du skal kunne vise at du kan anvende fagudtryk og begreber i rette kontekst.
 • Under instruktion vise at du kan korrigere for åbenlyse fejl og mangler på planterne fx mangel på vand
 • Under instruktion vise at du kan korrigere for åbenlyse fejl og mangler på planterne fx udbrud af skadevolder
 • Korrigere for åbenlyse fejl og mangler på maskiner
 • Under instruktion køre traktor, påhægte en vogn
 • Du kan forklare forskellen på rodukrudt og frøukrudt
 • Du kan redegøre for forskellige træformer

Vise at du kan:

 • Samarbejde med andre i løsningen af enkelte arbejdsopgaver.
 • Rette Kommunikations form i den givne situation fx introducere andre for en arbejdsopgave
 • Formidle omkring egne arbejdsprocesser og de valg der tages i den givne situation.
 • Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt i arbejdsprocesserne
 • Demonstration interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde.

Grundfag – Biologi E + cases:

 • At du viser at du kan sætte din biologiske viden i relation til dit fag, herunder i mødet med forskellige arter af levende organismer.
 • At du genkender en kimplante, en pælerod og en trævlerod.
 • At du kan genkende en spalteåbning i en læbecelle på en plante under mikroskop.
 • At kan lokalisere kredsløbene, samt har viden om hvordan du påvirker dem i dit arbejde.
 • At du kan fortælle om din biologiske viden ved brug af enkelte fagbegreber og hverdagssprog.
 • At du kan formidle mundtligt og skriftligt, samt præsentere dine tematiserede opgaver.

Grundfag – Naturfag E + cases :

 • At du viser at du forstår og kan anvende naturfaglige fagbegreber i rette sammenhæng.
 • At du viser at du kan anvende grundlæggende naturfaglig viden i sammenhæng med gartnerfaget.
 • At du kan forklare det periodiske systems opbygning.
 • At du kan forklare modeller af ioner og ionforbindelser
 • At du kan forklare forskellen imellem syre og base herunder pH-skalaen, samt deres betydning for pH.
 • At du viser forståelse af de forskellige energiformer og energiomsætningen i fotosyntesen, og energiomsætningen i dit erhverv.
 • At du kan lave simple matematiske beregninger og forklare resultaterne af dem.
 • At du viser at du kan udføre simple eksperimenter, og forklare formål, udførelsen og resultaterne af det.
 • At du kan formidle din dokumentation både mundtligt og skriftligt

Brandbekæmpelse:

 • Kriterier fremsat af gældende bekendtgørelse for elementær brandbekæmpelse.

Kørekort:

 • Kriterier fremsat af gældende bekendtgørelse for traktorkørekort

Resultat og prøveform

Grundforløbsprøven:

 • Du skal op i dit grundforløbsprojekt, du har arbejdet med hen over de sidste 8-10 uger.
 • Selve prøven indebærer en praktisk, mundtlig og skriftlig del, som foregår over to dage.
 • På første dagen trækker du to emner, som du skal forberede dig på og vise du har opnået viden og kan anvende det praktisk til prøven
 • Til prøve, vil din faglærer og ekstern censor være til stede. Her fortæller du om dit grundforløbsprojekt, og viser enkle praktiske elementer undervejs.
 • Prøven vil foregå som en dialog mellem dig og din faglærer-
 • Du vil få karakteren Bestået/Ikke bestået når prøven er slut.

Grundfagene biologi og naturfag:

Der gives en standpunktskarakter på 7-trinsskalaen i begge fag ud fra fagenes mål.
Efter udtræk af grundfag til eksamen, gives der en eksamen karakter til det grundfag, som du skal op i til eksamen.

Prøveform for grundfag:

 • Biologi E: To afleveret dokumentationer + udtræks spørgsmål.
  • Der afholdes individuel mundtlig prøve i en af de udarbejdet dokumentationer, eleven selv vælger. Derudover er der et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning.
  • Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter, som kan anvendes til det spørgsmål der er udtrukket.
  • Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering.
  • Eleven må under eksaminationen støtte sig til den selv valgte dokumentation, samt notater udarbejdet under forberedelsestiden og det lodtrukne spørgsmål med bilag.
  • Eksaminationstiden fordeles med ca. Halvdelen af tiden til elevens fremlæggelse af dokumentation og efterfølgende spørgsmål og ca. halvdelen til det lodtrukne spørgsmål og efterfølgende dialog.
 • Naturfag E: Prøveform 1, med udgangspunkt i de to dokumentationer, trækkes der lod mellem dem på eksamens dagen.
  • Prøven er individuel og skal være med til at vise at du har opnået fagmålene i faget.
  • På eksamensdagen vil der være en censor til stede
  • Du fremlægger herefter din dokumentation, hvor det er det mundtlige du vil blive bedømt på.
  • Eksamen varer 30 min. Inkl. Votering af karakter.

Grundlag for eksamensadgang

Hvad skal der til for at du kan indstilles til eksamener på grundforløbet:

 • Grundforløbsprøven:
  • Minimum 02 i gartnerfaget
  • Udarbejdet et grundforløbsprojektet
  • Udtrække to emner dagen før du skal op til prøven, som skal forberedes
  • Aflevere et dokument/projekt inden for den afsatte tid op til prøven.
 • Biologi E
  • Udarbejdet 2 dokumentationer, som er godkendt af din underviser
 • Naturfag E
  • Udarbejdet 2 dokumentationer, som er godkendt af din underviser

Grundlag for eksamensbedømmelse

Hvad bedømmes til grundforløbsprøven:

 • Din formidling omkring Grundforløbsprojektet du har startet op 8-10 uger for prøven.
  Din formidling af det praktisk teoretisk emne, som du får ved lodtrækning dagen før eksamen.
  Ergonomi
 • Sikkerhed

Hvad bedømmes til Biologi E eksamen:

 • Den mundtlige fremlæggelse af den selvvalgt dokumentation og det udtrukne emne.

Hvad bedømmes til Naturfag E eksamen:

 • Den mundtlige fremlæggelse af den udtrukne dokumentation

Kriterier – for bedømmelsen af eksamen

Grundforløbsprøven:

Til grundforløbsprøven skal du op i dit grundforløbsprojekt som du har arbejdet med de sidste 8-10 uger, hvor du forklare alle de processer du har være igennem.

Derudover skal du kunne vise og forklare nedenstående til prøven.

Du viser grundlæggende viden inden for:

 • De vigtigste faktorer for plantevækst herunder lys (fotosyntesen/respirationen), varme, vand, gødning
 • Forskellige formeringsmetoder (frøformering, stiklingeformering, podning og deling).
 • Plantekendskab: At du kan genkende 7 ud af 10 almindelige planter.
 • Enkle Skadevolder og hvilke nyttedyr du kan anvende ud fra dit grundforløbsprojekt
 • Betjening af enkle maskiner, herunder vandingsanlæg og pottemaskine, hvori du viser viden omkring sikkerheden ved anvendelse.
 • Du kan formidle de arbejdsprocesser du har gjort undervejs i projektet.

At du inden for arbejdsmiljø kan vise og forklare på grundlæggende niveau – mindst 2 af følgende kriterier:

 • Forklare hvad Hjælpemidler kan være og i hvilke situationer de anvendes i
 • Du kan vise og forklare hvordan du kan arbejde ergonomisk korrekt i forskellige arbejdssituationer.
 • Du viser og forklare hvordan du arbejder sikkerhedsmæssigt korrekt i forskellige arbejdssituationer, herunder værnemidler i forbindelse med kemien
 • At du kan forklare hvordan og hvorfor der skal holdes orden på tildelte areal.

De udtrukne emner:

 • Du skal kunne forklare og vise på et grundlæggende niveau, dine færdigheder inden for de emner du har trukket dagen før.

Biologi E:

 • Du sætter sin biologiske viden i relation til uddannelsesområdet og erhvervets praksis.
 • Du kan referere til biologisk viden i hverdagssprog og enkle fagbegreber
 • Du kan præsentere sin dokumentation
 • Du kan inddrage bilagene i eksaminationen af det lodtrukne spørgsmål

Naturfag E:

 • Du viser forståelse af enkle naturfaglige begreber og beregninger.
 • Du fremlægger din dokumentation, herunder sammenhængen med erhvervsfaglighed.
 • Du viser evne til at forklare eksperimenters formål udførelse og resultater.
 • Du viser at du kan anvende modeller til forklaring af naturfaglige fænomener

Feedback

 • Gartner: I løbet af undervisningen vil du lave en række mindre opgaver, samt deltage i mundtlig opsummering af undervisningen, hvortil du vil modtage mundtlig feedback. Dette foregår ofte samlet i klassen, hvor i gennemgår opgaverne og deres relevante indhold. Opsummeringen af undervisningen kan bl.a. foregå i forbindelse med virksomhedsbesøg. Målet med den mundtlige feedback i forbindelse med opgaver er, at lære det relevante indhold der skal inkluderes, samt videreføre dette til efterfølgende opgaver.
 • Bonusfag: I løbet af undervisningen, som foregår ude i værkstederne, vil du i forbindelse med de stillet arbejdsopgaver, kunne fordybe dig i de enkle opgaver og få løbende feedback fra din underviser.
 • Klar til læreplads + VFU: I løbet af undervisningen i klar til læreplads vil du modtage mundtlig feedback, individuelt, i grupper og fælles i klassen i de praktiske opgaver. Du vil løbende få info omkring VFU og kunne få hjælp til søgning af VFU –pladser. Feedback på VFU – får du fra den VFU – plads du kommer ud på.
  Førstehjælp: I løbet af undervisningen vil du modtage mundtlig feedback, individuelt, i grupper og fælles i klassen, både i forbindelse med cases og i de praktiske opgaver. Dette har til formål at højne eget niveau og læring.
 • Brandbekæmpelse: I løbet af undervisningen vil du modtage mundtlig feedback, individuelt, i grupper og fælles i klassen, både i forbindelse med cases og i de praktiske opgaver. Dette har til formål at højne eget niveau og læring.
 • Kørekort: I løbet af teoriundervisningen har du mulighed for at evaluere eget niveau i form af selvtests, derudover modtager du mundtlig feedback fra kørelæren i forbindelse med din køreundervisning.
 • Grundfag Biologi E: I løbet af undervisningen vil du lave en række mindre tematiserede opgaver, hvortil du vil modtage mundtlig feedback. Dette foregår ofte samlet i klassen, hvor i gennemgår opgaverne og deres relevante indhold. Målet med denne feedback er at lære det relevante indhold der skal inkluderes, samt videreføre dette til efterfølgende opgaver. I forbindelse med eksamensforberedelse vil der være individuel feedback efter ønske, dette med formålet om klargøring til den mundtlige eksamen og de tilhørende cases.
 • Grundfag Naturfag E: I løbet af undervisningen vil du lave en række mindre tematiserede opgaver, hvortil du vil modtage mundtlig feedback. Dette foregår ofte samlet i klassen, hvor i gennemgår opgaverne og deres relevante indhold. Målet med denne feedback er at lære det relevante indhold der skal inkluderes, samt videreføre dette til efterfølgende opgaver. I forbindelse med eksamensforberedelse vil der være individuel feedback efter ønske, dette med formålet om klargøring til den mundtlige eksamen og de tilhørende cases.