Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2

Det lærer en gartnerelev på H2

Som elev eller mester til en elev på gartneruddannelsen er det nogle gange nødvendigt at orientere sig om, hvad diverse læringsmål er for hvert trin på uddannelsen.

Her kan du blive klogere på, hvad hovedforløb 2 byder på af læringsmål, aktiviteter, bedømmelseskriterier og andet.

Lokal Undervisningsplan H2

Læringsmål

Når eleven er færdig med forløbet, kan eleven:

Planteproduktion og Drift af væksthus og planteskole

Niveau – Rutineret

 • Du skal lære at betjene en pottemaskine og et vandingsanlæg
 • Du skal lære at anvende data fra klimacomputeren
 • Du skal lære at udarbejde en grundlæggende dyrkningsvejledning og en produktionsplan
 • Du skal lære at klargøre et formeringsareal i væksthus og på friland
 • Du skal lære at stikke og så udvalgte planter og frø korrekt
 • Du skal lære at håndtere gødning samt blande og udbringe det
 • Du skal lære at justere på gødningen på baggrund af ugentlige målinger af pH og EC
 • Du skal lære at genkende og identificere de mest almindelig forekommende skadevoldere, herunder udføre forebyggelse af skadevolder.
 • Du skal lære at lave grundlæggende beregninger under en planteproduktionen
 • Du skal lære at vælge det bedste vækstmedie, den bedste pottestørrelse samt jordbearbejdning til dyrkning af en given kultur
 • Du skal lære at søge relevant viden og indsamle kulturdata under vejledning, herunder kunne udfylde en stregplan.
 • Du skal lære at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt.
 • Du får grundlæggende viden om jord og jordbearbejdning
 • Du får grundlæggende viden om udplantning
 • Du får grundlæggende viden om klimaets indflydelse på planternes vækst
 • Du skal lære at spænde redskaber på en maskine

Aktiviteter

Hovedforløbet består af forskellige aktiviteter, som kan ses nedenfor:

1. Dyrkningsprojekt – Julestjerne
2. Dyrkningsprojekt – Skærehave
3. Merit fag (FN´s verdensmål)
4. Studietur

Du finder beskrivelserne for de specifikke aktiviteter i Canvas, når du er optaget på uddannelsen.

Standpunktsbedømmelse

Bedømmelsen gives i slutningen af forløbet af den underviser der har haft dig til faget.

Følgende fag og certifikater bedømmes med en standpunktskarakter:

 • Planteproduktion (Standpunktskarakter)
 • Drift af planteskole og væksthus (Standpunktskarakter)
 • Meritfag (FN´s-verdensmål) (bestået/ikke bestået)

Standpunktskarakteren i Planteproduktion og Drift af planteskole og væksthus består af delkarakteren fra Hovedforløb 1 samt bedømmelsen af dette hovedforløb.

Grundlag for standpunktsbedømmelse kan ses i PDF.

Kriterier for bedømmelsen af standpunktsbedømmelse

Planteproduktion og Drift af planteskole og væksthus

 • At du kan starte automatisk vanding og håndtere slangevanding
 • At du kan starte en pottemaskine
 • At du kan anvende data fra klimacomputeren
 • At du kan foretage korrekt stikning og frøformering af udvalgte planter
 • At du kan udarbejde en grundlæggende dyrkningsvejledning og produktionsplan
 • At du kan klargøre et formeringsareal i væksthus og på friland
 • At du kan håndtere gødning samt blande og udbringe det
 • At du kan justere på gødningen på baggrund af ugentlige målinger af pH og EC
 • At du kan genkende og identificere de mest almindelig forekommende skadevoldere, herunder udføre forebyggelse af skadevolder.
 • At du kan lave grundlæggende beregninger under en planteproduktion
 • At du kan vælge det bedste vækstmedie, den bedste pottestørrelse samt jordbearbejdning til dyrkning af en given kultur
 • At du kan søge relevant viden og indsamle kulturdata under vejledning, herunder kunne udfylde en stregplan.
 • At du kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt.
 • At du kan redegøre for jordens bestanddele og forskellige jordbearbejdningsteknikker
 • At du kan redegøre for en korrekt udplantning
 • At du kan redegøre for klimaets indflydelse på planternes vækst
 • At du kan spænde redskaber på en maskine

Meritfag (FN´s verdensmål)

 • At du kan identificere en problematik på egen læreplads ud fra verdensmålene.
 • At du kan dokumentere problematikken digitalt (Video)
 • At du kan præsentere problematikken og komme med løsning herpå.

Feedback

Planteproduktion og Drift af planteskole/væksthus

 • Du vil undervejs modtage feedback for dine praktiske opgaver i planteskolen/friland og i væksthus.
 • Du vil få feedback på din afsluttende dokumentation og præsentation

Meritfag (FN´s verdensmål)

 • Du vil undervejs modtage feedback fra din underviser for udførslen af dit projekt og udarbejdelsen af din dokumentation.
 • Du vil få feedback på din afsluttende dokumentation og præsentation