Hvorfor bæredygtighed?

Vi repræsenterer nogle af de brancher med det største bæredygtighedspotentiale, derfor har vi et særligt ansvar.

Bæredygtighed på Kold – fra viden til handling
Det er afgørende for fremtiden, at vi har fokus på bæredygtighed. For vores planet og for dem, der bor på den.

På Kold sætter vi derfor bæredygtighed på dagsordenen med klare holdninger og ambitiøse målsætninger. Vi vil være med til at gøre en forskel og tage vores del af ansvaret for en fælles fremtid. Det er vigtigt, da vi spiller en væsentlig rolle i at danne og uddanne fremtidens klimakæmpere.

Når vi skal tage stilling til bæredygtighed, så handler det ofte om valg og fravalg. Det handler også om at have den fornødne viden til at foretage de rigtige valg. Derfor skal vi ruste de unge, virksomhederne og deres medarbejdere til at agere i en verden, hvor bæredygtighed har en større rolle end nogensinde før.

Vi udfolder begrebet på Kold
På Kold arbejder vi med en bæredygtighed, hvor vi tager højde for både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Det er kun, når disse tre aspekter er i balance, at man kan tale om reel bæredygtighed.

Det vil sige, at vi skal se bæredygtighed i lyset af den virkelighed, som vi befinder os i. Dagligdagen på Kold. Vi skal forholde os til både den miljøbelastning og det ressourcespild, som vores forskellige afdelinger medfører. Men vi skal også drive en sund forretning og opfylde vores samfundsmæssige ansvar som skole.

Se Kolds klimastrategi her

Foruden at Kold kan undervise i bæredygtighed, i at undgå madspild med videre, lever vi også i hverdagen med det bæredygtige Mindset.

Ost og smør fra træningsmejeriet bliver anvendt i kantinen. Brødet bagt af bagereleverne bliver serveret til glæde for blandt andet Kollegiets elever. Også maden tilberedt af vores kokkeelever bliver sendt til kantinen, hvis der er rester.

Vi opsamler regnvandet i væksthusene til genanvendelse – også i vores Øko-Haver. Vi genbruger potterne i væksthusene. Vi producerer planter til grønne tage, og vi husker at genbruge kaffegrumset til svampeproduktionen.

Betydningen for Kold strategisk:

 • At vi går forrest, når der skal skabes bæredygtige dagsordener blandt skoler og virksomheder
 • At vi sikrer et udbud, der imødekommer branchernes efterspørgsel på bæredygtig efteruddannelse.
 • At vi sikrer, at de elever vi uddanner har et bæredygtigt mindset, som de kan bringe med videre.
 • At vi på Kold handler strategisk i balance mellem de 3 bæredygtighedsområder.

Det betyder for medarbejderne:

 • At vi tager hovedrollen som ansvarlige forbrugere og forbilleder i dagligdagen.
 • At vi tager ansvar for at danne og uddanne eleverne til fremtidens arbejdsmarked, hvor et bæredygtigheds-mindset (viden om) bliver en vigtig kompetence.
 • At vi viser eleverne, hvordan de flytter konkret viden til konkret handling
 • At vi regelmæssigt overvejer deres arbejdsrutiner og forbrug i dagligdagen. Work smarter, not harder.
 • At vi forstår, hvordan Kold er en vigtig del af samfundet omkring os. Og hvordan vi bidrager til bærerdygtighedsfællesskabet.
 • At vi forstår, hvordan en bæredygtig indstilling ikke altid er mere tidskrævende eller omkostelig (det kan betyde lavere omkostninger og en styrket konkurrenceposition)
 • At vi skal tilegne sig og besidde viden (og holde sig ajour) og guide eleverne til at være kildekritiske

Det betyder for elever:

 • At de får en forståelse for, hvad bæredygtighed betyder for deres fremtid
 • At de oplever, hvordan skolen tager et miljømæssigt ansvar for planeten, mennesker og økonomien, gennem konkrete handlinger
 • At de oplever, hvordan bæredygtighed er en naturlig del af deres uddannelsesrejse
 • At de oplever tværfagligheden på Kold, og hvordan de forskellige uddannelser spiller en vigtig rolle bæredygtigheden.
 • At de forstår, hvordan de også selv kan tage ansvar for planeten gennem handlinger. Fra viden til handling.
 • At de skal nedsætte deres eget klimaråd, som bidrager til beslutninger omkring bæredygtighed.