Holdstart:

12/06 2025

Varighed:

1 dag

Pris:

134,00 - 1.103,00 DKK

Ajourføring mejeriteknologi

48632 – Ajourføring mejeriteknologi

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte i mejeriindustrien, der arbejder med produktion af mejeriprodukter, eller som måtte ønske at arbejde inden for dette område.

Mål:

  • Deltageren kan med udgangspunkt i allerede kendte produktionsmetoder anvende den nyeste viden inden for mejeriteknologi til forbedring af produktionen i mejeriet.
  • Deltageren kan omsætte nyeste regler og standarder samt viden og ideer fra andre mejerier til forbedret produktion i mejeriet.

Varighed:

1,0

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.

Har du spørgsmål