Holdstart:

14/06 2024

Varighed:

1 dag

Pris:

208,00 - 921,00 DKK

Pris

Pris: 208,00 - 921,00 DKK

Varighed

1 dag

Grundlæggende Mejerihygiejne

Deltageren opnår kompetencer til at varetage fremstillingen eller pakningen af mejeriprodukter, under opretholdelse af en høj hygiejnisk standard på mejeriet. Deltageren kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af mejeriprodukter. Deltageren lærer at undgå mikrobiologisk forurening af mejeriprodukter under arbejdet med fremstilling og pakning af disse. Deltageren vil lærer et mejerifaglig sprog og kan derved indgå aktivt i dialogen omkring opretholdelsen af høj hygiejne og god kvalitet. Deltageren vil få et indblik i hvordan egenkontrol er opbygget med udgangspunkt i en HACCP plan og branchekoder fra mejeriindustrien. Deltageren vil lærer om GMP-PRP-OPRP-CCP og hvordan disse er indarbejdet i virksomhedens egenkontrol system ved en HACCP risikoanalyse.

Kurset afsluttes med en prøve.