Holdstart:

04/03 2025

Varighed:

3 dage

Pris:

624,00 - 2.881,00 DKK

Mikrobiologi med fokus på proces. og produktopt.

48345 – Mikrobiologi med fokus på proces. og produktopt.

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod personer (fortrinsvis faglærte mejerister), der arbejder inden for mejeriindustrien, eller som måtte ønske at arbejde inden for dette område.

Mål:

  • Deltageren kan med baggrund i viden om den negative mikrobiologi herunder mikroorganismers kilder og vækstbetingelser gribe ind ved afvigelser fra normal drift med henblik på at reducere spild og opretholde kvalitet og fødevaresikkerhed (for eksempel afvigelser i kimtal, ændret syrningsforløb, afvigelser i sensoriske bedømmelse og nedsat mikrobiologisk holdbarhed på mejeriprodukter)
  • Deltageren kan analysere årsagsvirkningssammenhænge og identificere og anbefale relevante muligheder for at afhjælpe den negative mikrobiologiske problemer med fokus på virksomhedens hygiejniske design og rengøringsprocesser.
  • Endelig kan deltageren med baggrund i viden om den positive mikrobiologi og anvendelse af kulturer, blandt andet medvirke til at optimere produktfremstillingen via stabile syrningsprocesser, at optimere produkters egenskaber (for eksempel sensorisk kvalitet og konsistens og tekstur) samt at optimere produkters holdbarhed.

Varighed:

3,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.

Har du spørgsmål