Holdstart:

12/03 2024

Varighed:

2 dage

Pris:

416,00 - 2.028,00 DKK

Beskrivelse

Ny i mejeriindustrien

Kommunikation om kvalitet i virksomheder – 1 dag

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte personer har adgang til uddannelsen.

Formål

Du lærer at søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Du lærer om sikker kommunikation om kvalitet.

Indhold

Deltageren kan søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed med henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Desuden kan deltageren kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt over for kunder og kolleger, så der sikres fælles forståelse af de aftalte kvalitetsmål og håndtering af eventuelle fejl og afvigelser. Endelig kan deltageren medvirke til at fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.

 

Produktionshygiejne – operatører fødevareindustri 1 dag

Målgruppe

Medarbejdere i fødevareindustrien

Formål

På kurset lærer du om årsager til forurening af industrielle fødevarer, og hvordan du skal arbejde for at undgå, at forureningen opstår.

Indhold

Deltageren kan overholde virksomhedens hygiejneregler i forbindelse med varetagelse af de arbejdsfunktioner, som udføres ved procesindustriel fødevareproduktion. Deltageren kan udvise en god personlig hygiejne samt benytte rent arbejdstøj og værktøj i forbindelse med varetagelse af arbejdsfunktioner i procesindustriel fødevareproduktion. Deltageren kan anvende sit kendskab til mikroorganismers forekomst og vækst, kemisk forurening samt kendskab til fødevarebårne sygdomme til at udvise korrekt adfærd i forhold til at undgå biologisk, kemisk og fysisk forurening i forbindelse med procesindustriel fødevareproduktion.

Begge kursusfag afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 416,00 - 2.028,00 DKK

Varighed

2 dage


Beskrivelse