Holdstart:

03/06 2024

Varighed:

2 dage

Pris:

416,00 - 2.028,00 DKK

Beskrivelse

Ny i mejeriindustrien

Kommunikation om kvalitet i virksomheder – 1 dag

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte personer har adgang til uddannelsen.

Formål

Du lærer at søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Du lærer om sikker kommunikation om kvalitet.

Indhold

Deltageren kan søge relevante oplysninger om og stille spørgsmål til kvalitet i en virksomhed med henblik på at yde optimal kvalitet i udførelse af opgaver på eget område. Desuden kan deltageren kommunikere korrekt og hensigtsmæssigt over for kunder og kolleger, så der sikres fælles forståelse af de aftalte kvalitetsmål og håndtering af eventuelle fejl og afvigelser. Endelig kan deltageren medvirke til at fremme sikker kommunikation om kvalitet på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer.

 

Grundlæggende Mejerihygiejne

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere, der er nye i mejeriindustrien, eller personer der måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Indhold

Deltageren opnår kompetencer til at varetage fremstillingen eller pakningen af mejeriprodukter, under opretholdelse af en høj hygiejnisk standard på mejeriet. Deltageren kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af mejeriprodukter. Deltageren lærer at undgå mikrobiologisk forurening af mejeriprodukter under arbejdet med fremstilling og pakning af disse. Deltageren vil lærer et mejerifaglig sprog og kan derved indgå aktivt i dialogen omkring opretholdelsen af høj hygiejne og god kvalitet. Deltageren vil få et indblik i hvordan egenkontrol er opbygget med udgangspunkt i en HACCP plan og branchekoder fra mejeriindustrien. Deltageren vil lærer om GMP-PRP-OPRP-CCP og hvordan disse er indarbejdet i virksomhedens egenkontrol system ved en HACCP risikoanalyse.

Begge kursusfag afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 416,00 - 2.028,00 DKK

Varighed

2 dage


Beskrivelse