Holdstart:

09/09 2024

Varighed:

14 dage

Pris:

2.912,00 - 10.358,00 DKK

Beskrivelse

Plantebeskyttelse i gartneri – på engelsk

I uddannelsen arbejder deltagerne med at planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser og for at opnå sprøjtecertifikat. NB! Dette kursus er godkendt af Miljøstyrelsen som grundlag for udstedelse af sprøjtecertifikat.

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser, herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver. Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer, herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler. Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten. Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

Biologisk bekæmpelse i gartnerier – på engelsk

Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab. Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr. Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde. Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

Diagnosticering af skadegører, gartneri – på engelsk

Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier. Deltageren kan genkende de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier med henblik på hurtig opstart af bekæmpelse og dermed mindsket tab.Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om metoder til at følge udviklingen af skadetryk i gartneriet.

Kurset afsluttes med prøver i fagene.