Holdstart:

09/09 2024

Varighed:

3 dage

Pris:

624,00 - 2.881,00 DKK

Spraytørring af mælk

40960 – Spraytørring af mælk

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte i mejeriindustrien, der arbejder med spraytøring af mælk på spraytørringsfabrikker, eller som måtte ønske at arbejde inden for dette område.

Mål:

  • Deltageren kan med baggrund i viden om produktionsudstyr og produktionsprocesser betjene anlægget og optimere kapacitetsudnyttelsen og energianvendelsen i forbindelse med driften.
  • Deltageren kan foretage simple analyser så som wettability og vandprocent med henblik på at kvalitetssikre et produkt.
  • Deltageren kan arbejde med kvalitetssikring af det færdige pulverprodukt på baggrund af viden om betydningen af mikrobiologi, hygiejne og hygiejnisk design.
  • Deltageren kan med baggrund i viden om brand og eksplosionsfare betjene anlægget efter gældende regler og procedurer for sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Deltageren kan gribe ind ved afvigelser fra normal drift og samarbejde med øvrige fagfolk om løsningen af problemet ¿ fx kapacitetstilpasning, flow, tryk og kvalitet.

Varighed:

3 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.

Har du spørgsmål