Introduktion til Skov- og naturtekniker uddannelsen

På en skov- og naturtekniker uddannelse lærer du at tage hånd om det praktiske arbejde i skoven og naturen. Som skov og naturtekniker udfører du arbejde, der er til gavn for hele økosystemet. Du lærer andet at trimme og passe skoven, så mennesker kan få en god oplevelse af at komme der, at fælde træer, som du derefter måler op og skærer i stykker. Du former og høster juletræer, og du vedligeholder skovens veje og grøfter.

Som skov og naturtekniker brænder du for skoven og livet i den. Du er klar til at tage fat, elsker at være i det fri hele året og holder af lydene, duftene og mulighederne i naturen.  Med viden om biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning får du forståelse for skovens følsomme økosystem. Efter endt uddannelse er der også mulighed for at starte karriere eller videreuddanne dig.

Ansøg nu

Hverdagen på skov- og naturtekniker uddannelse

Tager du en skov- og naturtekniker uddannelse hos os, så vil du opdage, at dit undervisningssted ikke bare en række stole. Du vil lære om de forskellige natur- og biotyper, samt hvordan man artsbestemmer almindelige træer og buske. Du vil også lære at plante områder til med ønskede træer, hvor du derefter vil skulle passe og pleje dem.

På skov- og naturtekniker uddannelse vil du lære at tilrettelægge og udføre sikre fældninger af træer samt at vedligeholde dine arbejdsredskaber som f.eks. motorsaven. På dit natur og naturtekniker grundforløb skal du være klar på, at meget af din undervisning og arbejde foregår udendørs, da meget af din læring vil være gennem praktisk arbejde. Som del af din uddannelse vil du også tage et traktorkørekort, så du kan begive dig rundt på de forskellige arealer.

Fakta

Du kan ansøge Kold College om optagelse på en af skolens kvotepladser. Ved at trykke på den grønne knap i højre hjørne, kommer du direkte ind på optagelse.dk, hvor du søger om optagelse på uddannelsen. Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk får Kold College besked, og du får herefter tilsendt et ansøgningsskema og information om mødedag og tid på skolen. Når du kommer til samtalen på skolen, tager du din ansøgning med. Har du udfordringer med at skrive eller læse, kan du blot tage ansøgningsskemaet med, så hjælper vi dig med at udfylde den, under samtalen.
Alle ansøgerne vil få besked om deres optagelse på en kvoteplads senest 4 uger inden skolestart på det kommende GF2 hold.

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Frist for ansøgning til kvoteoptag 15. november

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Oplæring i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Ja.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i januar

Skov og naturtekniker på job

Alt efter fokus under uddannelse, er der forskellige arbejdsopgaver, som du kan beskæftige dig med. Med en skov- og naturtekniker uddannelse kan du f.eks. blive skovarbejder. Her vil dine typiske arbejdsopgaver være at fælde og plante nye træer, rense vandhuller og vedligeholde skovens veje, stier og hegn. Arbejdsopgaverne vil variere alt efter årstid.  Du vil f.eks. skulle arbejde med skovning af juletræer og klipning af pyntegrønt, hvor du på andre tidspunkter vil skulle plante nye træer og sørge for gode vækstbetingelser.

Meget af dit arbejde vil foregå med motorsav og store maskiner, men der vil også være mange arbejdsopgaver, der er fysisk krævende. Der er arbejdsopgaver, der kræver, at du klatrer op i træer og kapper grene og stamme med en motorsav. Uddannelsen som skov- og naturtekniker giver jobmuligheder i private eller offentlige skove, i landbrug og hos grønne entreprenører. Som skov og naturtekniker er det vigtigt, at du har fokus på din egen sikkerhed, men også andres.

Fag på en skov- og naturteknikker uddannelse

På en skov- og naturtekniker uddannelse har du både almindelige skolefag og fag, der lærer dig alt om skov og natur. Skov og naturtekniker byder blandt andet på fag som skovdrift, maskiner og tekniker, naturpleje, formidlingskontakt og meget mere. Du vil her også have fag som arbejdsmiljø, engelsk og matematik. Med viden om biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning får du forståelse for skovens følsomme økosystem. På grundforløbet har du enten dansk c, d, e eller f efter individuelt niveau. Andre fag vil være naturfag f og biologi f. Derefter veksler din skov- og naturtekniker uddannelse mellem skoleforløb og tid på en skov og naturtekniker læreplads.

Som del af din uddannelse skal du finde en skov og naturtekniker læreplads, som står for din uddannelse, når du er hos virksomheden. Her afprøver du den viden, som du har tillært dig under dine skoleforløb. Du kan også vælge at gå i skov og naturtekniker mesterlære og derfor først starte på skolen til hovedforløbet.

Hvilke uddannelsesmuligheder er der efter en skov- og naturtekniker uddannelse?

Du kan tilrettelægge din uddannelse undervejs. Det tager 3 år og 2 måneder at blive færdigudlært skov og naturtekniker. Efter du har gennemført en skov- og naturtekniker uddannelse, er der mange muligheder for at fortsætte din uddannelse og karriere. En skov- og naturtekniker uddannelse er en EUD-uddannelse, der giver en bred vifte af kompetencer og færdigheder inden for bæredygtige løsninger, skovbrug og landskabspleje.

En oplagt mulighed efter end skov- og naturtekniker uddannelse er at tage en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelser med en varighed på mindst tre år er adgangsgivende til erhvervsakademier og en række professionshøjskoler, hvor du kan specialisere dig yderligere. Her kan du f.eks. læse videre til jordbrugsteknolog eller byggekoordinator. På adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser din skov- og naturtekniker uddannelse giver adgang til.