Introduktion til Landbrugsuddannelsen

Vil du opleve skolen?

Kontakt os 

På landmandsuddannelsen kommer du helt tæt på dyrenes natur og levevis. I løbet af uddannelsen skal du specialisere dig i enten dyr eller planter. Uanset hvad du vælger, kommer årstiderne og naturens gang til at spille en stor rolle for din arbejdsdag.

På Kold betragter vi det som et privilegie, at vi har de dyr og staldtyper, der er med til at sætte vores landmandsuddannelse på landkortet som noget helt unik. Alle vores praktiske anlæg er enestående, og de bidrager alle til en fantastisk landbrugsuddannelse. Og at vi rent faktisk driver et lille landbrug betyder, at vi ikke bare kan lukke 100 % ned og gå på weekend eller holde sommerferie.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig landbrugsuddannelsen her.

Mød eleverne

Mai, 26 år
Lucas, 22 år
Vivi, 22 år

Siden jeg var barn, har jeg gået op i, hvordan dyrene på middagsbordet har haft det. Måske derfor er min drøm at have mit eget deltidslandbrug. Sådan en mindre besøgsbondegård med gårdbutik, så folk kan se, hvad det betyder, at dyrene har plads og lever godt.

Mai Roust Boisen

Landmandselev

Jeg valgte oplæring i udlandet, hvor jeg boede på en mindre farm i det nordlige Irland. Hver morgen startede landmanden sin jeep, og vi kørte ud på markerne for at malke køerne. Jeg fik en masse spændende oplevelser, og har virkeligt fået afprøvet nogle grænser. Så der er bestemt noget at skrive på cvet.

Lucas Bach Nielsen

Landmandselev

Når jeg er færdiguddannet, så vil jeg rigtig gerne arbejde med dyr. Jeg vil have fokus på, at dyrere skal have det godt. Og jeg vil rigtig gerne ændre den opfattelse, at alle dyr har det dårligt, fordi de er i en produktion.

Vivi Kleis Andersen

Landmandselev

Fakta

På uddannelsen har vi fokus på dyrene, på planter og maskiner. Du lærer altså at tage vare på og arbejde med planter og dyr – og med de maskiner, vi bruger når vi planter, sår og høster vores 60 ha landbrugsjord eller bliver undervist i teknik og sprøjtning.

Undervisningen består af lige dele praktisk og teoretisk arbejde. Vi bygger vores undervisning op på den måde, at vi arbejder modulbaseret i cases. Det betyder, at du får al undervisning, der eksempelvis handler om mark i et forløb, hvor vi afslutter undervisningen med en rapport, du har mulighed at bruge til eksamen.

Dine fag er altså struktureret på den måde, at du bliver undervist i svin i et enkeltstående modul, i kvæg i et andet og i mark & maskiner i et tredje.

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Oplæring i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Skoleoplæring er ikke en mulighed.

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

 

Din hverdag på landmand uddannelsen

På Kold kommer du til at arbejde lige dele praktisk – lige dele teoretisk med landbrug. Og du kommer med sikkerhed til at få hænderne ned i møget! I vores dyrehold passer du skolens dyr, hvor vi blandt andet har grise, køer, heste, fjerkræ og får. Du kommer til at prøve kræfter med landbrugsmaskinerne, ligesom du svejser og laver mindre reparationer på udstyret. På landbrugsuddannelsen lærer du at arbejde med dyrkning af afgrøder og hele planlægningen af arbejdet med landbrugsarealet. Du får naturligvis et traktorkørekort.

Fra landmand uddannelsen til jobbet som landmand

Som nyuddannet får du typisk job hos en landmand og kommer til at indgå i det team, der er på hans gård. For landmanden er jobbet mere en livsstil end et arbejde. I kommer derfor meget ofte til at blive en del af hinandens hverdag, hvor det for mange er helt almindeligt, at du spiser morgenmad sammen med hans familie. Jobbet er ofte meget fleksibelt, men også uforudseeligt – særligt, når du arbejder med dyr.

Efter endt landbrugsuddannelse går du en spændende og attraktiv fremtid i møde.

Bæredygtighed på skemaet

På Kold arbejder vi på at tænke bæredygtighed og klimavenlighed ind i landbrugsuddannelsen i det omfang, at det er muligt for på den måde at være med til at skabe en balance vores erhverv og miljøet imellem. Vi bruger derfor en del tid på at tale om, hvilken rolle økonomien spiller, når vi gerne vil give noget tilbage til naturen ved at arbejde bæredygtigt og klimavenligt. Som nævnt tidligere åbner landbrugsuddannelsen op for en fremtid inden for økologisk landbrug.

EUX

Gymnasiale fag på EUX

Som landmand med en EUX tilfører du en række gymnasiale fag til din landmandsuddannelse. Det betyder, at du både bliver faglært med svendebrev i hånden og student. Herefter kan du videreuddanne dig på de danske universiteter, eksempelvis til jordbrugsteknolog, produktionsteknolog eller en professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør.

Vælg din situation

Landbrugsuddannelse - opbygning (EUD)

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.