Introduktion

På landbrugsuddannelsen lærer du om landbruget – lige fra planter til kvæg. På hovedforløbet skal du vælge dit speciale, som afgør længden på din uddannelse og dine muligheder efter endt uddannelse. Herunder kan du læse mere om de fire specialer, vi udbyder på landmandsuddannelsen.

Ansøg nu

Mød eleverne

Lukas

Jeg valgte oplæring i udlandet, hvor jeg boede på en mindre farm i det nordlige Irland. Hver morgen startede landmanden sin jeep, og vi kørte ud på markerne for at malke køerne. Jeg fik en masse spændende oplevelser, og har virkeligt fået afprøvet nogle grænser. Så der er bestemt noget at skrive på cvet.

- Lucas Bach Nielsen

Lucas Bach Nielsen

Lanmandselev

Landbrugsmaskinfører

Elsker du store maskiner? Vil du sidde bag rettet, når John Deeren skal styres hen over marken? Så er en jordbrugsmaskinfører uddannelse lige dig. Uddannelsen omtales i flæng som landbrugsmaskinfører eller jordbrugsmaskinfører. 

Lanbrugmaskinfører uddannelsen klæder dig på til at arbejde med store maskiner inden for landbruget. Her lærer du grundlæggende om landbruget, afgrøder, miljøet og alt andet, der er at vide om landbrugsdrift. Dit hovedfokus er at blive dygtig til at styre landbrugets store maskiner, når du skal sidde bag rattet ude i marken. Derudover skal du være i stand til at lave mindre reparationer og diverse service på alle typer maskiner og betjene teknologi som GPS-styring osv.

På uddannelsen veksler du mellem både teoretisk og praktisk undervisning på skolen og tid i lære hos en virksomhed. På vores jordbrugsmaskinfører skole får du del i den daglige drift af skolens tilhørende marker og jord, som skal passes og plejes året rundt. På grundforløbet som jordbrugsmaskinfører får du en grundlæggende viden om landbruget og drift heraf, og senere på uddannelsen vælger du speciale, hvor du får en mere dybdegående viden om dit emne. Som jordbrugsmaskinfører elev ude i landbruget får du lov til at prøve kræfter med netop de ting, du brænder for ved uddannelsen.

 

Landbrugsassistent

Hvis du gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet, men stadig ønsker en uddannelse, hvor du lærer grundprincipperne om hold af dyr og dyrkning af jord, så er en landbrugsassistent uddannelse lige dig. Specialet som landbrugsassistent tager 2 år og 4 måneder. Med en landbrugsassistent uddannelse kan du bl.a. blive landbrugsassistent, iværksætter, arbejde i en gårdbutik, arbejde med specialiseret landbrug eller som økologisk landmand og meget mere.

Uddannelsen til landbrugsassistent består af grundforløbet på 20 eller 40 uger og herefter et hovedforløb, der byder på både skole og tid på en læreplads. På skolen veksler undervisningen mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde på skolen. Her er det nemlig vores elever, der er med til at sørge for driften af vores stalde, marker og andre anlæg. På lærepladsen får du mulighed for at afprøve det, du har lært i praksis og prøve kræfter med forskellige typer af arbejde.

På uddannelsen bliver du klogere på, hvad det vil sige at drive et landbrug. Det gælder både i forhold til dyr, planter og marker, miljøet og meget mere. Her lærer du, hvordan du passer de forskellige dyr (f.eks. malkning og fodring), dyrker og passer planter, om sprøjteteknikker og andre opgaver, der er almindelige inden for drift af landbruget. 

 

Landmand med speciale i husdyr

Når du tager en uddannelse som landmand, skal du vælge, hvilket speciale du vil dygtiggøre dig indenfor. En af dem er landmand med speciale i husdyr. Uddannelsen her er for dig, der har interesse for at arbejde med dyr i en landbrugsproduktion.

Uddannelsen som landmand med speciale i husdyr består af grundforløb samt hovedforløb, der veksler mellem skole og læreplads. Uddannelsen tager 4 år og 3 måneder. På grundforløbet lærer du de grundlæggende ting om at drive et landbrug. På hovedforløbet bliver du specialiseret i husdyr. 

På uddannelsen lærer du at varetage og drifte landbruget rundt om husdyrene. Det indebærer ting som pasning og pleje, behandling ved sygdom, fodring, avl og generel håndtering af dyrene – og i forhold til transport. I dag er meget af produktionen præget af teknologi. Derfor lærer du også at betjene robotter og overvåge den teknologiske drift.

 

Landmand med speciale i planter

Inden for landbrugsuddannelsen kan du tage et speciale i planter. Her bliver dit primære fokus at arbejde med marker og generelt landbrugsafgrøder. Uddannelsen som landmand med speciale i planter tager 4 år og 3 måneder.

Som uddannet landmand i planter kommer du til at have en dybdegående viden om, hvordan du dyrker og plejer forskellige typer afgrøder. Det er alt lige fra gødning, såning og evt. sprøjtearbejde af produkter som korn, foder til dyr og andre typer afgrøder. Du lærer også at lave planer for produktion eller høst, samt hvordan du passer og vedligeholder naturen, når der skal produceres planter. Med afsæt i økologi og samfundets ønsker til rene fødevarer og andre reglementer lærer du at træffe langsigtede og holdbare beslutninger.

Uddannelsen som plante landmand byder på grundforløbet, hvor du får en grundlæggende forståelse for landbruget. På specialet i hovedforløbet er du både i skole og på en læreplads. Din tid på skolen byder på teoretisk viden samt pasning og plejning af skolens omkringliggende marker og landbrug. Her byder uddannelsen altså også på praktisk arbejde.