Introduktion

Tag en anlægsgartner uddannelse

Kontakt os

Er du vild med at arbejde udendørs? Hvad nu hvis vi kan fortælle dig, at dine kreative tegninger og designs kan vokse og få liv? Med en anlægsgartner uddannelse får du mulighed for at tegne og designe fremtidens haveanlæg. Som anlægsgartner handler dit job både om at kunne udføre det grove arbejde, når der skal ryddes og graves, men det handler i høj grad også om at kunne arbejde med finesserne – helt ned i de små detaljer. 

Som anlægsgartner skal der tænkes innovativt. Både i forhold til at spotte og arbejde med fremtidens trends, men i lige så høj grad i forhold til de maskiner, anlægsgartnere bruger og måden, arbejdet skal udføres på. At robotplæneklipperen er kommet til, betyder blandt andet, at anlægsgartnere skal tænke anderledes og innovativt, når der skal designes haveanlæg. Uanset om du vælger at blive grå eller grøn anlægsgartner, skal du dygtiggøre dig inden for begge retninger. 

Ansøg nu

Mød eleverne

Tina
Mikkel
Majken

Jeg var egentlig frisør, men jeg trængte bare sådan til noget forandring og frisk luft. Som jeg plejer at sige, så tog jeg saksen i den anden hånd og blev anlægsgartner. Det var det helt rigtige valg.

- Tina Lykke

Tina Lykke

Anlægsgartnerelev

Som anlægsgartnerelev har du mulighed for at deltage i den årlige DM i Skills. Det er en super fed oplevelse - og så har du noget at skrive på cv'et bagefter.

Mikkel Balck

Anlægsgartnerelev

Jeg har tidligere arbejdet som styrmand, men jeg trængte til at lave noget med mere ro på. En dag gik jeg en tur ved Svendborg Kirkegård, og det var lidt af en øjenåbner for mig. Det er et mega smukt anlæg, og præcis den oplevelse gav mig faktisk lyst til at komme ind i faget.

majken Ovesen

Anlægsgartnerelev

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Læreplads i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Ja – du kan tage dit oplæringsforløb på Kold

Et af de primære mål med uddannelsen til anlægsgartner er, at du bliver klar til at arbejdsmarkedet, til at komme ud i erhvervet og varetage jobbet på lige fod med dine kolleger. Via uddannelsen får du derfor alle de praktiske redskaber med dig til at blive en dygtig håndværker både fagligt med også socialt.
Vi lægger alle former for fliser og belægninger i forskellige mønstre, lave trapper og støttemure. Det betyder også, at vi i undervisningen går vi meget op i arbejdsmiljø. Du skal være aktiv på arbejdsmarkedet i rigtig mange år, og derfor er det vigtigt, at vores undervisning også handler om at forebygge, at du bliver nedslidt.

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

Din hverdag på en anlægsgartner uddannelse

På anlægsgartneruddannelsen er din undervisning ligeligt fordelt mellem praktisk udendørs arbejde og klasseundervisning. På din anlægsgartner uddannelse vil du lære at etablere og vedligeholde haver, parker og kirkegårde. Du lærer om de forskellige planter og deres egenskaber, og hvordan du anlægger og arbejder med græsarealer. Gennem dine skoleperioder kommer du blandt andet til at lave store anlægsopgaver, hvor det er dig og din gruppe, der designer og beskriver de elementer, anlægget skal bygges op af.  

På din anlægsgartner uddannelse Odense vil du også tage et sprøjtecertifikat, så du kan gøde og sprøjte for ukrudt på en sikker og miljørigtig måde. Vi lægger vægt på, at det arbejde, vi alle sammen udfører, er perfekt. Og du lærer om vigtigheden af god service, så dine fremtidige kunder både får det bedst mulige resultat og den bedst mulige oplevelse af dig og den virksomhed, du repræsenterer. Du kan tage en anlægsgartneruddannelse som en EUD eller en EUX, og dette vil have en betydning for, hvordan din hverdag vil se ud. Forskellen er, at du med en EUX har flere skolefag end på en EUD, da du med en EUX også får en studentereksamen.  

Hvad sker der efterfølgende?

Anlægsgartner på job

Når du er anlægsgartner elev, skal du vælge, om du vil specialisere dig inden for enten plejeteknik eller anlægsteknik. Plejeteknikken fokuserer på at vedligeholde grønne områder, mens anlægsteknikken fokuserer på at anlægge nye grønne områder. Arbejdet som anlægsgartner kan omfatte alt fra mindre opgaver som at omlægge en privat have til større projekter som at etablere et bytorv, en park eller en parkeringsplads. Når du arbejder med større projekter, følger du typisk tegninger lavet af en landskabsarkitekt, mens du ved mindre opgaver ofte selv står for planlægningen. 

Som anlægsgartner har du viden om, hvilke planter der passer til de forskellige omgivelser, og hvordan man sammensætter et grønt område, så det ser godt ud og er behageligt at opholde sig i. Du vil også arbejde med at lægge fliser, brosten og stisystemer. Arbejdsopgaverne varierer alt efter, hvilket speciale du tager under din anlægsgartner uddannelse. Efter endt uddannelse kan du få arbejde hos et anlægsfirma eller kommunen, men du kan også finde arbejde hos f.eks. kirkegårde eller et gods. Her vil dit arbejde typisk bestå af pleje af området, hvor du slår græs, luger ukrudt, gøder, vander eller beskærer hæk og træer. 

 

Vælg mellem 2 uddannelsesretninger

• Som grå anlægsgartner har du primært fokus på det anlægstekniske. På det at skabe nye områder og miljøer fra bunden med sten, fliser, træer og planter.

• Som grøn anlægsgartner handler dit arbejde primært om pleje. Om at skabe grønne områder med plads til masser af liv. Om at arbejde med græs, planter, buske og træer.

Læs mere om specialer på anlægsgartneruddannelsen

 

EUX

Fag på anlægsgartneruddannelsen

På en anlægsgartner uddannelse på Fyn er din undervisning ligeligt fordelt mellem praktisk udendørs arbejde og klasseundervisning. Du har erhvervsfaglige emner som jord, vand og næring, grundlæggende anlægsteknik, planteteknik og plantesundhedslære, men også almindelige skolefag. På grundforløbet har du enten dansk c, d, e eller f, hvilket vælges ud fra dit nuværende niveau. Andre fag vil være matematik f og biologi f. Grundforløbet på en anlægsgartner uddannelse varer 20 eller 40 uger, hvor du derefter skal ud i en oplæringsvirksomhed. Her er du anlægsgartner elev, og det er virksomhedens ansvar, at du bliver oplært i de arbejdsopgaver, som hører til din uddannelse. 

Som anlægsgartner med en EUX tilfører du en række gymnasiale fag til din anlægsgartneruddannelse. En EUX betyder, at du både bliver faglært med svendebrev og studentereksamen. Som EUX-elev har du fag som dansk c, engelsk c, samfundsfag c, som gennemføres på grundforløbets første del. Dernæst har du fag som matematik c, kemi c og biologi c, der gennemføres på grundforløbets anden del. På hovedforløbet vil du have fag som dansk a, engelsk b, samfundsfag c, matematik b, biologi b, fysik c, kemi b, erhvervsøkonomi c eller virksomhedsøkonomi c. Efter endt EUX-uddannelse kan du videreuddanne dig på de danske universiteter f.eks. til jordbrugsteknolog eller en professionsbachelor som urban landskabsingeniør eller skov- og landskabsingeniør. 

 

Lær mere om vores anlægsgartneruddannelse

Arbejdet som anlægsgartner er fysisk krævende. Derfor går vi meget op i, at der i undervisningen bliver lagt vægt på arbejdsmiljøet. Mens du tager grundforløbet og hovedforløbet, vil du mærke, at det fysiske arbejdsmiljø er højt prioriteret, hvilket gør sig gældende i de grønne og grå specialer. Med en anlægsgartner uddannelse kan du vælge imellem to specialer. Du vælger selv, hvilket speciale du ønsker at specialisere dig indenfor. Ud fra dit specialevalg skal du finde en virksomhed, hvor du kan være anlægsgartner elev.  

Du kan vælge at blive en grå anlægsgartner, hvor specialet er anlægsteknik. Du skal skabe nye områder og miljøer fra bunden med sten, fliser, træer og planter. Du kan også vælge at blive en grøn anlægsgartner med speciale i plejeteknik, hvor dit arbejde vil handle om at pleje de grønne områder. Du skal arbejde med græs, planter, buske og træer for at skabe grønne områder, hvor der er plads til masser af liv. 

 

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning (EUD)

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.