Introduktion

anlægsgartneruddannelsen skal du vælge speciale, inden du starter på hovedforløbet. Fælles for specialerne er, at der er mangel på faglært arbejdskraft, hvilket betyder, at der er uddannelsesgaranti for anlægsgartneruddannelsen. Som anlægsgartnerelev kan du vælge mellem to specialer, som begge udbydes på Kold College i Odense. Du kan vælge anlægsteknik eller plejeteknik. Herunder kan du blive klogere på, hvad der er særligt for specialerne, hvor du kan finde arbejde efter endt uddannelse, og om der er mulighed for efteruddannelse. 

Ansøg nu

Mød eleverne

Tina
Mikkel
Majken

Jeg var egentlig frisør, men jeg trængte bare sådan til noget forandring og frisk luft. Som jeg plejer at sige, så tog jeg saksen i den anden hånd og blev anlægsgartner. Det var det helt rigtige valg.

- Tina Lykke

Tina Lykke

Anlægsgartnerelev

Som anlægsgartnerelev har du mulighed for at deltage i den årlige DM i Skills. Det er en super fed oplevelse - og så har du noget at skrive på cv'et bagefter.

Mikkel Balck

Anlægsgartnerelev

Jeg har tidligere arbejdet som styrmand, men jeg trængte til at lave noget med mere ro på. En dag gik jeg en tur ved Svendborg Kirkegård, og det var lidt af en øjenåbner for mig. Det er et mega smukt anlæg, og præcis den oplevelse gav mig faktisk lyst til at komme ind i faget.

majken Ovesen

Anlægsgartnerelev

Anlægstekniker uddannelse 

Med speciale i anlægsteknik bliver du specialist i at anlægge haver, parker, kirkegårde og andre grønne områder. Du bliver det vi kalder grå anlægsgartner, da du vil have fokus på det anlægstekniske. Med en grå anlægsgartner uddannelse vil du lære at skabe nye områder og miljøer fra bunden ved hjælp af sten, flis, træer og planter. Dine primære arbejdsredskaber er fliser, trapper og mure, hvilket gør uddannelsen grå. Du vil lære at betjene forskellige gartnermaskiner som f.eks. traktorer og minigravere, da disse vil være nogle af dine vigtigste arbejdsredskaber. Du lærer også om forskellige plantetyper, som del af din anlægstekniker uddannelse.  

For at starte på hovedforløbet med speciale i anlægsteknik skal du finde en oplæringsvirksomhed. Det er virksomhedens ansvar, at du bliver oplært i de arbejdsopgaver, som er del af din uddannelse. Uddannelses- og erhvervsvejlederne på skolen kan hjælpe og vejleder dig i at finde en virksomhed. Efter endt uddannelse kan du som anlægstekniker blive ansat i private anlægsgartnervirksomheder, i det offentlige eller starte egen virksomhed. Du kan også vælge at læse videre på erhvervsakademier, hvor du kan læse til jordbrugsteknolog. På dit første grundforløb som anlægsgartner har du enten dansk C, D, E eller F, som er baseret på den individuelles niveau. På dit andet grundforløb har du fag som matematik F og biologi F.  

Har du taget en anlægstekniker uddannelse som EUX vil der være flere muligheder for efteruddannelse, da du både har svendebrev og studenterhue. Har du taget din anlægstekniker uddannelse som EUX, vil varigheden på din uddannelse blive længere, da du skal gennemføre de erhvervsfaglige, men også de gymnasiale fag. Gennem dine grundforløb som EUX har du fag som dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, kemi C og biologi C. 

På hovedforløbet har du dansk A, engelsk B, samfundsfag C, matematik B, biologi B, fysisk C, kemi B, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C. 

 

Plejeteknik uddannelse

Med speciale i plejeteknik bliver du specialist i at passe grønne områder som f.eks. parker, slotshaver, golfbaner og andre friarealer, hvor du vander, gøder, slår græs, luger ukrudt og beskærer buske og træer. På en plejeteknik uddannelse lærer du om de mange forskellige plantetyper. Derudover lærer du at betjene de forskellige gartnermaskiner, herunder traktorer og minigravere, da de kan være en del af dine arbejdsredskaber. En grøn anlægsgartner arbejder oftest med græs, planter, buske og træer, hvilket gør uddannelsen grøn.  

Du starter på grundforløbet som anlægsgartner, men for at starte på hovedforløbet med speciale i plejeteknik skal du finde en oplæringsvirksomhed. Det er virksomhedens ansvar, at du bliver oplært i de arbejdsopgaver, som er del af din uddannelse. Vores uddannelses- og erhvervsvejledere kan hjælpe og vejlede dig i at finde en virksomhed. Efter endt uddannelse med speciale i anlægsgartner plejeteknik kan du blive ansat i private anlægsgartnervirksomheder, i det offentlige eller starte egen virksomhed. Som plejetekniker kan du læse videre på erhvervsakademier, hvor du kan læse til jordbrugsteknolog. På dit første grundforløb på uddannelsen har du dansk C, D, E eller F, som bliver baseret på den individuelles niveau. På det efterfølgende grundforløb har du fag som biologi f og matematik f. 

Har du taget en plejeteknik uddannelse som EUX, hvor du både får svendebrev og studenterhue, har du flere muligheder for efteruddannelse. Har du taget din plejeteknik uddannelse som EUX, vil varigheden på din uddannelse blive længere. Under dit første grundforløb som EUX har du fag som samfundsfag C, engelsk C og dansk C. På dit andet grundforløb som EUX har du biologi C, kemi C og matematik C. Under dit hovedforløb har du fag som kemi B, fysisk C, biologi B, matematik B, samfundsfag C, engelsk B, Dansk A, Erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C. 

 

Hvad er forskellen på grøn og grå anlægsgartner?

Forskellen på den grønne og grå anlægsgartner ligger i arbejdsopgaverne. Som grå anlægsgartner arbejder du primært med anlæg. De typiske arbejdsopgaver er lægning af fliser, opbygning af støttemurer og trapper, hvor du også skal udføre beregninger og udarbejde skitser. Som grøn anlægsgartner arbejder du primært i etablerede grønne områder og vil bestå af pleje af græs, planter, buske og træer. Typiske arbejdsopgaver vil være at vande, gøde, slå græs, luge ukrudt, beskære buske og træer osv.