Introduktion

Bliv gartner, tag en gartner uddannelse?

Kontakt os

På gartner uddannelsen kommer du til at lære et gammelt håndværk at kende samtidigt med, at du bliver klædt grundigt på til at tænkt nyt i den udvikling, der går ekstremt stærkt.

Når du vælger at blive gartner, er der 3 retninger, som du kan vælge mellem. Du kan enten blive væksthusgartner, planteskolegartner eller havecentergartner. Dine fag og valgmuligheder bliver tilpasset den enkelte retning. Men uanset hvilken, du vælger, klæder vi dig grundigt på til at blive en enormt dygtig og fleksibel håndværker i samarbejde med det gartneri, hvor du står i lære.

Få mere information om hvordan du tilmelder dig uddannelsen her.

Mød eleverne

Anna, 19 år
Niels, 29 år

Det er enormt spændende, hvad blomster gør for rum og mennesker. Personligt synes jeg, at det er ret terapeutisk at gå og arbejde i alt det grønne. Så det vil jeg gerne give videre til andre. Min drøm er, at jeg måske engang kan åbne en kombineret café og blomsterbutik.

Anna Ellegaard Skytte

Gartnerelev

Måske vil jeg arbejde med forskning og fx genmodificerede afgrøder. Jeg er i forvejen uddannet jordbrugsteknolog (pba), og har valgt at blive gartner, da jeg også vil lære at bruge hænderne.

Niels Ranvig-Christensen

Gartnerelev

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Oplæring i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Ja

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

Dine dage på gartner uddannelsen

Dine dage på skolen er et miks af teoretisk undervisning og praktisk arbejde i vores gartnerier. Her lærer du om de biologiske mekanismer i planterne, og hvordan de fungerer. På gartner uddannelsen lærer du de forskellige teknikker at kende, ligesom du får føling med håndværket. Du kommer til at dyrke planter, vande og gøde dem og lave stiklinger, beskæringer, podninger og omplantninger.

Vælg mellem 3 retninger på gartner uddannelsen

Væksthusgartneren

Arbejder med planlægning og produktion af potteplanter, grøntsager i store væksthuse, frilandsgartnerier eller med indendørsbeplantning.

Planteskolegartneren

arbejder med planlægning og produktion af fx træer, buske og andre haveplanter i planteskoler, frugt -og bæralv i en frugtplantage eller grøntsagsdyrkning på friland.

Havecentergartneren

arbejder i et havecenter med butiksopstilling, handel og have kendskab til planter ude som inde.

Bæredygtighed

Bliv gartner elev

Som gartnerelev på Kold College lærer du altid at være 100 % opmærksom på og forholde dig til, hvordan vores erhverv påvirker miljøet. Du lærer at dyrke mest muligt ved hjælp af mindst muligt energi i en bæredygtig optik, som både beriger virksomheden, økonomien og naturen.

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning (EUD)

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.

FAQ

For at komme ind på gartneruddannelsen, skal du have færdiggjort folkeskoleuddannelsen med et gennemsnit på 2,0 i dansk og matematik. Derudover skal du være vurderet uddannelsesparat af dine uddannelsesvejleder/skolen.

Uddannelsen kommer til at give jord under neglene, hvor du ligeledes vil komme til at arbejde med forskellige maskiner. Du vil derfor blive udfordret rent fagligt, men hvis du har interessen, så er det ikke svært at blive gartner.

Gartneruddannelse er fordelt mellem de 3 store danske byer, hvilket er Århus, Odense og København. Du bør derfor overveje hvor du ønsker at tage din uddannelse henne.