Introduktion

Tag en anlægsgartner uddannelse?

Kontakt os

Er du vild med at arbejde udendørs hele året rundt? Og at se dine kreative tegninger og designs vokse og få liv? Med en uddannelse som anlægsgartner får du mulighed for at tegne og designe fremtidens haveanlæg.

Som anlægsgartner handler dit job både om at kunne udføre det grove arbejde, når der skal ryddes og graves – og så handler det om at kunne arbejde med finesserne. Med de små detaljer. Uanset om du vælger at blive grå eller grøn anlægsgartner, skal du dygtiggøre dig inden for begge retninger.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig anlægsgartner uddannelsen her.

Mød eleverne

Tina
Mikkel
Majken

Jeg var egentlig frisør, men jeg trængte bare sådan til noget forandring og frisk luft. Som jeg plejer at sige, så tog jeg saksen i den anden hånd og blev anlægsgartner. Det var det helt rigtige valg.

- Tina Lykke

Tina Lykke

Anlægsgartnerelev

Som anlægsgartnerelev har du mulighed for at deltage i den årlige DM i Skills. Det er en super fed oplevelse - og så har du noget at skrive på cv'et bagefter.

Mikkel Balck

Anlægsgartnerelev

Jeg har tidligere arbejdet som styrmand, men jeg trængte til at lave noget med mere ro på. En dag gik jeg en tur ved Svendborg Kirkegård, og det var lidt af en øjenåbner for mig. Det er et mega smukt anlæg, og præcis den oplevelse gav mig faktisk lyst til at komme ind i faget.

majken Ovesen

Anlægsgartnerelev

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Læreplads i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Ja – du kan tage dit oplæringsforløb på Kold

Et af de primære mål med uddannelsen til anlægsgartner er, at du bliver klar til at arbejdsmarkedet, til at komme ud i erhvervet og varetage jobbet på lige fod med dine kolleger. Via uddannelsen får du derfor alle de praktiske redskaber med dig til at blive en dygtig håndværker både fagligt med også socialt.
Vi lægger alle former for fliser og belægninger i forskellige mønstre, lave trapper og støttemure. Det betyder også, at vi i undervisningen går vi meget op i arbejdsmiljø. Du skal være aktiv på arbejdsmarkedet i rigtig mange år, og derfor er det vigtigt, at vores undervisning også handler om at forebygge, at du bliver nedslidt.

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

Din hverdag på en anlægsgartner uddannelse

På anlægsgartner uddannelsen, er din undervisning ligeligt fordelt mellem praktisk udendørs arbejde og klasseundervisning. Du kommer blandt andet til at lave en stor anlægsopgave, hvor det er dig og din gruppe, der designer og beskriver de elementer, anlægget skal bygges op af.

Vi lægger vægt på, at det arbejde, vi alle sammen udfører, er perfekt. Og du lærer om vigtigheden af god service, så dine fremtidige kunder både får det bedst mulige resultat og den bedst mulige oplevelse af dig og den virksomhed, du repræsenterer.

Vælg mellem 2 uddannelses retninger

• Som grå anlægsgartner har du primært fokus på det anlægstekniske. På det at skabe nye områder og miljøer fra bunden med sten, fliser, træer og planter.

• Som grøn anlægsgartner handler dit arbejde primært om pleje. Om at skabe grønne områder med plads til masser af liv. Om at arbejde med græs, planter, buske og træer.

Innovation

Vi arbejder innovativ – både i forholds til at spotte og arbejde med fremtidens trends, men i lige så høj grad i forhold til de maskiner vi bruger og måden, vi udfører arbejdet på. At robotplæneklipperen er kommet til betyder blandt andet, at vi skal tænke anderledes innovativt, når vi designer.

EUX

Gymnasiale fag på EUX

Som anlægsgartner med en EUX tilfører du en række gymnasiale fag til din anlægsgartneruddannelse. Det betyder, at du både bliver faglært med svendebrev i hånden og student. Herefter kan du videreuddanne dig på de danske universiteter, eksempelvis til jordbrugsteknolog eller en professionsbachelor som urban landskabsingeniør eller skov- og landskabsingeniør.

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning (EUD)

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.