Introduktion til Landbrugsuddannelsen

Vil du opleve Landbrugsuddannelsen?

Kontakt os 

På landmandsuddannelsen dykker du ned i en verden af landbrug med dyr, planter og maskiner. Her lærer du alt fra at tage vare på dyr til at bruge og vedligehold de maskiner, der bruges i landbruget. På vores matrikel har vi 60 ha jord, som skal plantes, sås og høstes og stalde og marker til vores mange landbrugsdyr. 

På Kolds landbrugsuddannelse bliver du en del af driften af vores landbrug – både når det kommer til marker og dyr. Undervisningen består af både praktisk og teoretisk arbejde. Her arbejder vi modulbaseret. Det vil sige, at du bliver undervist i ét emne ad gangen, som afsluttes med en rapport, der kan bruges til en eksamen.  

Læs mere om hvordan du tilmelder dig landbrugsuddannelsen her.

Ansøg nu

Vil du arbejde med grøntsagsproduktion?

 

Bliv landmand og arbejd med grøntsagsproduktion, hvor du får lov til at dyrke naturen, få madvarer til at gro samt være med til at udnytte teknologien, når hverdagens råvarer skal produceres.

Læs mere her.

Vil du arbejde med grøntsagsproduktion?

Bliv landmand og arbejd med grøntsagsproduktion, hvor du får lov til at dyrke naturen, få madvarer til at gro samt være med til at udnytte teknologien, når hverdagens råvarer skal produceres.

Læs mere her.

Mød eleverne

Mai, 26 år
Lucas, 22 år
Vivi, 22 år

Siden jeg var barn, har jeg gået op i, hvordan dyrene på middagsbordet har haft det. Måske derfor er min drøm at have mit eget deltidslandbrug. Sådan en mindre besøgsbondegård med gårdbutik, så folk kan se, hvad det betyder, at dyrene har plads og lever godt.

Mai Roust Boisen

Landmandselev

Jeg valgte oplæring i udlandet, hvor jeg boede på en mindre farm i det nordlige Irland. Hver morgen startede landmanden sin jeep, og vi kørte ud på markerne for at malke køerne. Jeg fik en masse spændende oplevelser, og har virkeligt fået afprøvet nogle grænser. Så der er bestemt noget at skrive på cvet.

Lucas Bach Nielsen

Landmandselev

Når jeg er færdiguddannet, så vil jeg rigtig gerne arbejde med dyr. Jeg vil have fokus på, at dyrere skal have det godt. Og jeg vil rigtig gerne ændre den opfattelse, at alle dyr har det dårligt, fordi de er i en produktion.

Vivi Kleis Andersen

Landmandselev

Fakta

På landbrugsuddannelsen har vi fokus på dyrene, på planter og maskiner. Du lærer altså at tage vare på og arbejde med planter og dyr – og med de maskiner, vi bruger når vi planter, sår og høster vores 60 ha landbrugsjord eller bliver undervist i teknik og sprøjtning.

Undervisningen består af lige dele praktisk og teoretisk arbejde. Vi bygger vores undervisning op på den måde, at vi arbejder modulbaseret i cases. Det betyder, at du får al undervisning, der eksempelvis handler om mark i et forløb, hvor vi afslutter undervisningen med en rapport, du har mulighed at bruge til eksamen.

Dine fag er altså struktureret på den måde, at du bliver undervist i svin i et enkeltstående modul, i kvæg i et andet og i mark & maskiner i et tredje.

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Oplæring i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Skoleoplæring er ikke en mulighed.

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

 

Din hverdag på landmand uddannelsen

På Kold kommer du til at arbejde lige dele praktisk – lige dele teoretisk med landbrug. Og du kommer med sikkerhed til at få hænderne ned i møget! I vores dyrehold passer du skolens dyr, hvor vi blandt andet har grise, køer, heste, fjerkræ og får. Du kommer til at prøve kræfter med landbrugsmaskinerne, ligesom du svejser og laver mindre reparationer på udstyret. Når du læser en landmandsuddannelse lærer du at arbejde med dyrkning af afgrøder og hele planlægningen af arbejdet med landbrugsarealet. Du får naturligvis et traktorkørekort.

Når du starter på landbrugsuddannelsen vælger du mellem fire specialer:

  • Landmand med speciale i planter
  • Landbrugsmaskinfører
  • Landmand med speciale i husdyr
  • Landbrugsassistent

Læs mere om specialerne på landbrugsuddannelsen.

Landmandsuddannelsens forløb

Hvis du gerne vil arbejde inden for landbruget, har du forskellige muligheder i forhold til landbrugsuddannelsens forløb. En mulighed er at tage uddannelsen med Ny Mesterlære. Med Ny Mesterlære starter du din uddannelse i lære i en virksomhed. Det kræver derfor, at du allerede har en uddannelsesaftale med en læreplads. 

Tager du uddannelsen som en almindelig erhvervsuddannelse, skal du starte på grundforløbet. Det varer 20 eller 40 uger alt efter, om du skal starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2. Er du over 25 eller er det mere end 2 år siden, du har afslutte folkeskolen, skal du starte på grundforløb 2.  

Efter grundforløbet starter du på dit hovedforløb. Her skal du vælge den konkrete retning, du vil gå med din uddannelse. Alt efter hvilket speciale du vælger, tager en landmand uddannelse mellem 2 år og 4 måneder og 4 år og 3 måneder. 

 

 

Hvad laver en landmand?

Overvejer du uddannelsen til landmand? Jobbet som landmand er et spændende og udfordrende hverv, der mest af alt kræver, at du kan lide at lave fysisk arbejde og bruge kroppen i løbet af en arbejdsdag. På en landbrug uddannelse vælger du mellem forskellige specialer, der kommer til at have betydning for, hvad du skal arbejde med som udlært landmand. 

Ofte vil du som nyudlært landmand komme ud og arbejde på en landbrugsejendom. Opgaver som landmand kan indebære at sørge for driften på landbrugsejendommen med blandt andet kvæg. Det kan også være på en gård, der dyrker jord, hvor du skal være med til at så og plante. Som jordbrugsmaskinfører byder arbejdet på opgaver inden for gartneri, skovbrug og landbrug steder som store godser, kommuner, vedligeholdelse af veje, maskinstationer og mere.  

Bæredygtighed på skemaet

På Kold arbejder vi på at tænke bæredygtighed og klimavenlighed ind i landmand uddannelsen i det omfang, at det er muligt for på den måde at være med til at skabe en balance vores erhverv og miljøet imellem. Vi bruger derfor en del tid på at tale om, hvilken rolle økonomien spiller, når vi gerne vil give noget tilbage til naturen ved at arbejde bæredygtigt og klimavenligt. Som nævnt tidligere åbner landbrugsuddannelsen op for en fremtid inden for økologisk landbrug.

EUX

Fag på landbrugsuddannelsen

Som landmand med en EUX tilfører du en række gymnasiale fag til din landmandsuddannelse. Det betyder, at du både bliver faglært med svendebrev i hånden og student. Herefter kan du videreuddanne dig på de danske universiteter, eksempelvis til jordbrugsteknolog, produktionsteknolog eller en professionsbachelor som skov- og landskabsingeniør.

Du kan både vælge at tage landbrugsuddannelsen som EUD eller EUX. Tager du en landmand uddannelse som EUD, har du primært erhvervsfag. Her veksler undervisningen mellem teori, hvor du lærer om landbruget og praksisser heri, og praktik, hvor du for lov at prøve de ting, du har lært. Du har også skolefag på EUD landbrugsuddannelsen. Det gælder fag som dansk, naturfag, biologi, matematik og engelsk. 

En anden mulighed er at tage en landbrug uddannelse som EUX. En EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse, så du ender med både et svendebrev og en studentereksamen efter endt uddannelse.  

Vælg din situation

Landbrugsuddannelse - opbygning (EUD)

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.