Introduktion

Bliv gartner, tag en gartner uddannelse?

Kontakt os

En gartneruddannelse er ikke kun arbejde med grønne planter og produktioner. En gartner har et levende arbejdsliv med masser af lys og frisk luft. Med en gartneruddannelse bliver du ekspert i dyrkning af blomster, træer, potteplanter og grøntsager. Du lærer et gammelt håndværk samtidig med, at du bliver klædt grundigt på til at tænke nyt i en hurtigudviklende verden. Du lærer at dyrke mest muligt ved hjælp af mindst mulig energi i en bæredygtig optik, som både beriger virksomheden, økonomien og naturen.  

Når du vælger at blive gartner, er der 3 retninger, som du kan vælge mellem. Du kan enten blive væksthusgartner, planteskolegartner eller havecentergartner. Alt efter hvilket speciale du vælger, kan du arbejde på planteskoler, havecentre, frilandsgartnerier eller gartnerier med store drivhuse. Dine fag og valgmuligheder bliver tilpasset det enkelte speciale. Men uanset hvilken du vælger, klæder vi dig grundigt på til at blive en enormt dygtig og fleksibel håndværker i samarbejde med det gartneri, hvor du står i lære. 

Få mere information om hvordan du tilmelder dig uddannelsen her.

Ansøg nu

Vil du arbejde med grøntsagsproduktion?

Bliv landmand og arbejd med grøntsagsproduktion, hvor du får lov til at dyrke naturen, få madvarer til at gro samt være med til at udnytte teknologien, når hverdagens råvarer skal produceres.

Læs mere her.

Mød eleverne

Anna, 19 år
Niels, 29 år

Det er enormt spændende, hvad blomster gør for rum og mennesker. Personligt synes jeg, at det er ret terapeutisk at gå og arbejde i alt det grønne. Så det vil jeg gerne give videre til andre. Min drøm er, at jeg måske engang kan åbne en kombineret café og blomsterbutik.

Anna Ellegaard Skytte

Gartnerelev

Måske vil jeg arbejde med forskning og fx genmodificerede afgrøder. Jeg er i forvejen uddannet jordbrugsteknolog (pba), og har valgt at blive gartner, da jeg også vil lære at bruge hænderne.

Niels Ranvig-Christensen

Gartnerelev

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Læreplads med løn

Inden du kan starte på hovedforløbet, skal du finde en læreplads i en godkendt oplæringsvirksomhed. Det er dit eget ansvar at finde en virksomhed, som vil indgå en skriftlig uddannelsesaftale. Men vores uddannelsesvejledere vil selvfølgelig gerne hjælpe dig.

Oplæring i udlandet
Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere rådgiver gerne i forhold til fx økonomiske støttemuligheder, eller hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Du kan også tage dele af din uddannelse i udlandet. Vores uddannelsesvejledere hjælper dig gerne på vej. De kan fx vejlede dig i økonomiske støttemuligheder, eller give gode råde til, hvordan du bedst skaber kontakt til virksomheder i udlandet.

Skoleoplæring på Kold
Ja

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

Hverdagen på en gartneruddannelse

Tager du en gartneruddannelse hos os, vil du opdage at din undervisning ikke kun foregår på skolebænken. Dine dage på skolen består af teoretisk undervisning, som du tager med over i vores væksthuse, planteskole og på friland, hvor du vil omsætte teori til praksis. Her lærer du om de biologiske mekanismer i planterne, og hvordan de fungerer. På uddannelsen lærer du de forskellige teknikker at kende, ligesom du får føling med håndværket. Du kommer til at dyrke planter, vande og gøde dem og lave stiklinger, beskæringer, podninger og omplantninger. Som gartnerelev på Kold College lærer du altid at være 100% opmærksom på og forholde dig til, hvordan vores erhverv påvirker miljøet. 

På gartneruddannelse Odense arbejder vi med planlægning og tidsfornemmelse, og du prøver kræfter med at produktionsplanlægge alt i forhold til salg. Gartnerfaget er et håndværk, der kræver planlægning, da plantedyrkning er en lang og tidskrævende proces. Du vil prøve kræfter med forskellige produktioner under din skolegang, hvor du følger processen fra start til slut. Du kan tage uddannelsen som almen EUD eller som EUX, hvor du tager en studentereksamen sammen med din erhvervsfaglige gartneruddannelse. 

Vælg mellem 3 retninger på gartner uddannelsen

Væksthusgartneren

Arbejder med planlægning og produktion af potteplanter, grøntsager i store væksthuse, frilandsgartnerier eller med indendørsbeplantning.

Planteskolegartneren

arbejder med planlægning og produktion af fx træer, buske og andre haveplanter i planteskoler, frugt -og bæralv i en frugtplantage eller grøntsagsdyrkning på friland.

Havecentergartneren

arbejder i et havecenter med butiksopstilling, handel og have kendskab til planter ude som inde.

Her kan du læse mere om de 3 specialer på garnteruddannelsen.

Gartner på job

Hvad laver en gartner?

Når du er færdigudlært som gartner, kan du vælge at gå i mange retninger. Med en gartneruddannelse vil dine primære arbejdsopgaver være at dyrke blomster, træer, potteplanter eller grøntsager. Du skal så og omplante de forskellige vækster og give dem vand og gødning. Alt efter hvilket speciale du vælger, vil du også skulle planlægge større produktioner, så planterne er klar til salg. Du følger planternes rejse fra formering til salg, hvor din primære opgave er at give planterne de bedste betingelser for at gro. Du skal vande, gøde, beskære, sygdomsforbygge og meget mere for at komme i mål med din produktion. 

Dine arbejdsopgaver under og efter en gartneruddannelse vil bestå af fysisk arbejde udendørs på planteskoler eller indendørs i væksthuse, og vil variere alt efter årstiden. Udover så og sætte stiklinger samt luge, vande og gøde, vil du også skulle beskære og beskytte planter mod ukrudt og insektindgreb. Du vil være den primære beskytter af planterne og nye stiklinger. Du skal styre og kontrollere tekniske anlæg f.eks. klimaet i et drivhus for at opnå de bedste betingelser for, at planterne kan gro. Alt efter valg af speciale vil du også skulle pakke og klargøre planter til salg, hvor du derefter vil skulle sælge og vejlede kunder om valg og pasning af blomster og planter. 

 

 

Fag på gartneruddannelsen

På en gartneruddannelse Odense har du både almindelige skolefag og erhvervsfaglige fag, der lærer dig alt om gartnerfaget. En gartneruddannelse byder på erhvervsfaglige emner som plantedyrkning, plantesundhed, jord, vand og næring. Derudover har du fag som miljø og sprog og internationale forhold. På et gartner grundforløb har eleverne enten dansk c, d, e eller f, der bliver baseret på de individuelles niveau. Andre fag vil være biologi f og naturfag f. Et gartner grundforløb varer 20 eller 40 uger, hvor du derefter skal ud i en virksomhed. Her er du gartnerelev, og det er virksomhedens ansvar, at du bliver oplært i de arbejdsopgaver, der hører til uddannelsen. Når du kommer på hovedforløbet på gartneruddannelse, vil du have fag som biologi e, naturfag e og engelsk f. 

Du kan også vælge at tage din gartneruddannelse som EUX, hvor gymnasiale fag bliver tilført din uddannelse. Det betyder, at du bliver faglært gartner med svendebrev og med en studenterhue på lige fod med almene gymnasier. Som EUX-gartner vil du have fag som dansk c, engelsk c, samfundsfag c, matematik c, kemi c og biologi c. På hovedforløbet som EUX har du fag som dansk a, engelsk b, samfundsfag c, matematik b, biologi b, fysisk c, kemi b og erhvervsøkonomi c eller virksomhedsøkonomi c.  

Lær mere om gartneruddannelsen

Med en gartneruddannelse tager du en erhvervsuddannelse, som du selv kan tilrettelægge undervejs, som du kommer videre i uddannelsen. Du vælger selv, hvilket speciale du finder interessant og ønsker at specialisere dig indenfor. Du bliver gartnerelev hos en virksomhed, som har samme specialisering, som du har valgt. Det er her, hvor du lærer at omsætte det, du lærer i skolen til viden og erfaring, du kan bruge i praksis. Længden på din uddannelse afhænger af, om du tager din gartneruddannelse som EUD eller EUX.  

Efter grundforløbet starter du på hovedforløbet. Her består uddannelsen af skiftevis tid på skolen og læretid på en læreplads. Inden du starter på hovedforløbet, skal du tage stilling til, hvilket speciale du gerne vil specialisere dig inden for. Du kan vælge mellem tre specialer på din gartneruddannelse: havecentergartner, planteskolegartner eller væksthusgartner. 

Bliv gartner elev

Som gartnerelev på Kold College lærer du altid at være 100 % opmærksom på og forholde dig til, hvordan vores erhverv påvirker miljøet. Du lærer at dyrke mest muligt ved hjælp af mindst muligt energi i en bæredygtig optik, som både beriger virksomheden, økonomien og naturen.

 

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning (EUD)

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.

FAQ

For at komme ind på gartneruddannelsen, skal du have færdiggjort folkeskoleuddannelsen med et gennemsnit på 2,0 i dansk og matematik. Derudover skal du være vurderet uddannelsesparat af dine uddannelsesvejleder/skolen.

Uddannelsen kommer til at give jord under neglene, hvor du ligeledes vil komme til at arbejde med forskellige maskiner. Du vil derfor blive udfordret rent fagligt, men hvis du har interessen, så er det ikke svært at blive gartner.

Gartneruddannelse er fordelt mellem de 3 store danske byer, hvilket er Århus, Odense og København. Du bør derfor overveje hvor du ønsker at tage din uddannelse henne.